Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Hristiyanlıkta Cin-Şeytan İnancı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hristiyanlıkta Cin-Şeytan İnancı

  Hristiyanlarda Cin ve Şeytan İnancı

  Hristiyan inancına göre de şeytan, insanın en büyük düşmanıdır. Âdem ile Havva'yı cennetten çıkararak bu düşmanlığını göstermiştir. Bunun için Havva'yı kan­dırarak başarılı olmuştur. Hristiyanlık belki de bu yüz­den kadın ile şeytanı irtibatlandırmış ve kadını, şeytanın silahı, insana giriş kapısı, erkeğin çehresini bozan iğrenç bir yaratık saymıştır. Atamız Âdem'in şeytan yüzünden işlediği ilk günah; aslî günah olarak, her doğan insanda bulunmakta ve şeytanın insan üzerindeki hâkimiyetini göstermektedir. Kendi başına bu günahtan kurtulamaya­cak olan insanlığı, -hâşâ- Allah'ın oğlu İsa gelerek kurtar­mıştır.
  Şeytan insanı günaha sevketmek için var-gücü ile çalışır, nur meleği dâhil her şekle girer. Putlara kurban kesmek, zina etmek, yalan söylemek, dünya hırsına kapıl­mak şeytanın işlerindendir. İsa Mesih bir gün şeytanı büsbütün mağlup edecektir.[1][683]
  Tahrife uğramış hristiyanlıkta cin inancı, bozuk şekli ile yahudilikten, maniheizmden, gnostisizmden ve greko-romen düşüncesinden etkilenmiştir. Ama daha çok milattan önceki II. ve I. asır uydurma yahudi kültürün­den etkilenmiştir. Tevrat'ın Tekvin (6/2-4) bölümünde bahsedilen, kovulmuş meleklerin, insan kızları ile ilişkiye girmeleri sonucu doğan soyları, İncil yazarları tarafından kötü ruhlar zümresine dönüştürülmüş, şeytanın emrinde­ki cinler topluluğu haline getirilmiştir. Şeytan da yahudi metinlerinde yavaş yavaş kötülüğün kaynağı haline geti­rilmekle beraber, Tekvin'in 3. babında yılanla bir tutul­ması, cennette Âdem ile Havva'ya günah işleterek bura­dan kovulmalarına sebep olması ve kendisinin de kovul­ması İncil dönemindedir.
  İneiller, bir taraftan cinlerin, puta tapanların tanrı­ları olduğunu söylerken[2][684], bir taraftan da insanlardaki ruhî ve bedenî hastalıkların kaynağı olduklarını söyler. [3][685] Cinler, insanların içine girerek hasta­lık yaparlar, ancak tanrının adı anılarak bedenden çıkarı­labilirler. [4][686] Hz. İsa birçok deliyi, cinlerini-şeytanlarını bedeninden çıkararak iyi etmiştir. [5][687] Pavlus, şeytanın ve kötü güçlerin kozmik bir tiyatroda, havada, yerin üstünde ve altında iş gördüklerini; İsâ Mesih'in ikinci gelişinde, kötülüğün, başkanlığını ya­pacağını söyler. Vahiy bölümünde Armageddon savaşında iyi ve kötünün en son mü­cadelesi anlatılır.
  Kilisenin başlangıçta cinler ve melekler konusunda ciddi bir doktrin geliştiremediği söylenir. Bir taraftan cin­lerin mahiyeti, bir taraftan da cin ve meleklerin insan ve tanrı arasındaki durumu tartışılmıştır. Bütün bunlara rağmen ilk hristiyanlıkta daha çok melek ve ruh üzerinde durulmuş, cin konusuna pek el atılmamıştır. Ama zaman­la, büyü ve cinleri kullanmaya yönelik faaliyetler artınca, 12. asırdan itibaren hristiyan sanatında, her türlü talih­sizlik, felaket, sel, deprem, ızdırap ve ölümün sebebi ola­rak cinler görülmüş; Lataron Konsülü'nde 4. asırda, cin ve şeytanların, kâfirlerle birlikte ebedî cezaya çarptırılacağı inancı benimsenmiştir. Cadılık ve büyücülüğün arttı­ğı 15 ve 16. asırlarda cinlerle ilgili inançlar da zirveye çık­mıştır. Fakat modern bilimin ilerlemesi ile özellikle Pro­testan ülkelerde, bazı kiliselerde cin çıkarma âyinleri uy­gulanmaya devam etse de, cin konusu eski itibarını kay­betti.  [1][683] Ateş, A. Osman, Kur'ân ve Hadislere Göre Şeytan, s. 98-104

  [2][684] Yuhanna'nın Vahyi: 9/20; Rasûllerin İşleri: 17/18.

  [3][685] Matta: 12/28; Luka: 11/20.

  [4][686] Matta: 7/22.

  [5][687] Matta: 4/24; Markos: 16/9.  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Embarrassment :o Confused :confused: Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X