Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Yahudilikte Cin-Şeytan İnancı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yahudilikte Cin-Şeytan İnancı

  Yahudilerde Cin ve Şeytan İnancı

  Yahudilikte Bâbil sürgünü öncesinde, genel olarak melek ve komşu dinlerden onlara geçen cin kavramları varsa da, cin ve kötü ruha inanma fazla yer tutmuyordu. Sürgün öncesi yahudilik, şeytanı bir hayaletten ve kötü­lük simgesinden başka birşey saymazdı. Zaten tahrif edil­miş şekli ile kanlı ve despot bir tanrı imajını veren Yehova inancı, şeytana ihtiyaç duymuyordu. Bâbil esirliği sıra­sında yahudilik, doğu dinlerinden, kötü ruhların varlığı fikrini almış; dinde bir inanç haline gelmese de halk ara­sında bu fikir yayılmıştı. Onlara göre İblis sabah yıldızıdır ve bir melektir, hatta tanrının bir evladıdır.[1][671] Ancak dış etkilerle, özellikle de İran'ın dualist, hayır ve şer esa­sına dayanan iki tanrılı sisteminin tesiri ile iyi ve kötü varlıklar arasında ayırım başlamış, kötü varlıklar arasın­da, cin ve kötü ruh anlayışı ortaya çıkmıştır. Böylece cin­ler, sonraki dönemlerde yahudi inancında daha önemli bir yere sahip olmuşlardır. Hatta onlar oğullarını ve kızlarını cinlere kurban edecek kadar ileri gitmişlerdir.
  [2][672]
  Yahudi kutsal kitabı Tevrat'ta, iyi olsun kötü olsun bütün rûhânî varlıkların, tanrının kontrolünde olduğu be­lirtilir. [3][673] Şeytan bile insanların tan­rıya itaatları konusunda bir hizmetçi ve vâsıtadır. [4][674] İlâhi mahkemede şeytan, insanlara karşı bir davacıdır. [5][675] Yarı insan, yan keçi şek­linde olan tüylü Şedim, Lilit ve Lilith, harabelerde bulu­nan ve çocuklara saldıran cinlerdir. [6][676] Kippur denilen cin çöllerde yaşar; ağrı ve fela­ket sebebi olan, kan emen cinler de vardır. [7][677] Bâbil sürgünü sonrasında yahudilikte cinlerle ilgili anlatımların çoğaldığı görülmektedir. Sonraki kutsal me­tinlerde, uydurma eserlerde ve halk efsanelerinde, özel­likle Kabala denilen yahudi mistik geleneğinde şekilsiz ve , gölge gibi cinlerden; adları, özel görevleri bulunan birçok önde gelen cinden ve yarı melek, yarı insan şeklinde, ıssız yerlerde yaşayan ve geceleri hünerlerini gösteren cinler­den bahsedilir. Bunlar bedenî ve mâlî belalar vererek, in­sanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Biraz da eski İran dinlerinin etkisi ile cinler, şeytanın emrindeki varlıklar olarak düşünülmeye başlanır.
  Tevrat'a göre cinler, ilk sebt, yani cumartesi günü­nün akşamının alaca karanlığında Allah tarafından yara­tılmış veya Âdem'in ilk eşi olan dişi cin Lilith'in zürriyetidir veyahut da kadınlarla cinsî münâsebete giren cennetten kovulmuş meleklerin zürriyetidirler. [8][678] Bunlar Şeytan'ın başkanlığında tanrıya isyan eden meleklerdir.
  Klasik yahudilikte de cin bir kötülük kaynağıdır. [9][679] Ortaçağ yahudiliğinde ve kabalist gelenekte cinler önemli bir yer işgal et­mişse de, 17. yüzyıldan sonra daha önce geçmeyen "dibbuk" isimli bir cinden bahsedilmeye başlanmıştır. Bu, in­sanları saptıran ve uzaklaştırılması için özel âyinler ya­pılması gereken bir cindir. Yahudilikte, İslâm'da olduğu gibi şeytanın cennetten kovulması önemli bir hadisedir. [10][680] Daha sonra cinlerin başına geçmesi, sonunda Mikail ve semavî ordulan tarafından mağlup edilmesi [11][681] de önemli bir olaydır. Beelzebul, cinlerin prensi olarak anılan bir başka cindir. [12][682]
  [1][671] Guenon, s. 260.

  [2][672] Mezmurlar, 106/37.

  [3][673] II. Samuel, 24/16-17.

  [4][674] Eyub, 1/6-12; 2/1-7.

  [5][675] Zekarya, 3/1-2.

  [6][676] Tesniye, 32/17; İşâya, 34/14.

  [7][677] II. Samuel, 1/9; S. Meselleri, 30/15.

  [8][678] Tekvin: 6/1-4.

  [9][679] Eyub: 9/13; 89/10; 40/15; İşâya: 51/9.

  [10][680] Eyub: 1/2.

  [11][681] Vahiy: 12/7.

  [12][682] Matta: 10/25.  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Confused :confused: Embarrassment :o Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Frown :( Big Grin :D Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X