Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

İslam dininin temel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde

Collapse

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • İslam dininin temel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde

  İslâm Dininin Özellikleri madde madde

  Diyanet İslam İlmihali

  İslâm dininin bir takım özellikleri vardır ki. başlıcaları şunlardır:
  1. İslâm Dini Son Dindir
  Semavî dinlerin hak dinler olduğunu ve ilk hak dinin, ilk insan ve ilk peygamber Adem aleyhi's- selâm tarafından tebliğ edildiğini belirtmiştik. Zamanla insanlar kendilerine gönderilmiş olan dinin esaslarından uzaklaşınca Allah, gönderdiği peygamberlere ilk "Tevhid Diıü"m yenilemiş ve insanların bozduklarını peygamberleri vasıtasıyle düzeltmiştir. Semavî dinlerin esaslarında bir değişiklik olmamış; zamana ve şartlara göre değişen, amel ile ilgili hükümler olmuştur.
  İşte böylece, son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V.), Allah'ın kendisine vahyettiği İslâmiyeti tebliğ etmiştir.
  Hz. Muhammed. son peygamber olduğu gibi. getirdiği İslâmiyet de son dindir. Adem aleyhi's- selâm ile başlayan ve Allah'ın birliği esasına dayanan tevhid dini, gelişe gelişe İslâmiyetle olgunlaşarak tamamlanmıştır. Artık bundan sonra yeni bir din gönderilmeyecek. İslâm'ın hükümleri, Allah'ın dilediği zamana kadar yürürlükte kalacaktır.
  Her şeyin sonuncusu, kendinden öncekilere nisbetle daha mükemmeldir. İslâm dini de bunun gibi, kendinden önceki semavî dinlere göre böyledir.
  Bunun için Allah, son din olan İslâm'ın hükümleriyle bütün insanları yükümlü tutmuş ve ancak insanların bu dini benimsemelerinden razı olacağını bildirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

  "Allah katında din, şüphesiz İslâmiyettir." (Al-i İmran:19)

  "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa bilsin ki, kendisinden asla kabul edilmiyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır." (Al-i İmran:85)


  "Bugün sizin için dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim." (Mâide:3)
  1. İslâm Dininin Değişmeyen Esasları Vardır
  İslâm dininin değişmez bir takım esasları vardır. Bunlar; itikad, amel ve ahlâkla ilgili hükümler olmak üzere üç kısma ayrılır.
  a)İtikatla ilgili esaslar
  İtikat demek, bir şeye inanmak, gönülden bağlanmak demektir.
  İslâm itikadını teşkil eden ve bütün semavî dinlerde de yer alan bu temel hükümler:
  - Allah'a. Meleklerine. Peygamberlerine. Kitaplarına. Ahiret Gününe, Kaza ve Kadere inanmaktır.
  1. Amel ile ilgili esaslar
  Islâmın amel ile ilgili esasları: insanların yaptıkları işlerle ilgili olan hükümler, emir ve yasaklardır.
  Bunlardan. Allah ile kulları arasındaki ilişkilerle ilgili olanlar ibâdetlerdir.
  Amel ile ilgili esaslardan bir kısmı da insanın kendisiyle başkaları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Başkalarının haklarına saygılı olmak: kimsenin canına, malına ve namusuna saldırmamak gibi hususlar, bu kısma girer.
  1. Ahlâk ile ilgili esaslar
  İslâm'ın ahlâk ile ilgili esasları da ahlâkın güzelleşmesini, vicdanın terbiyesini ve ruhun yükselmesini amaçlar.
  İslâm dininin, itikad. amel ve ahlâk ile ilgili hükümleri, hem ferdin hem de toplumun mutluluğu içindir.
  1. İslâm Evrensel Bir Dindir
  İslâm dini son din olduğu gibi. aynı zamanda tüm insanlığın da dinidir. İslâm dininden başka, bu nitelikte olan başka bir din yoktur.Meselâ, Tevrat'ta Yahudiliğin evrensel olduğuna dair bir kayıt mevcut değildir. Aksine Yahudiliğin tamamıyle İsrailoğullarına mahsus bir din olduğu söylenmektedir. Hatta onlar. Yahudiliğe ilgi duyanları bu isteklerinden vaz geçirmek için dinlerinin çok zor olduğunu ve tahammül edilmez hükümleri bulunduğunu söylerler. Hristiyanlık da evrensel bir din değildir. Çünkü Hz. İsa, kendisinden önceki peygamberler gibi o da belli bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir. Bizzat Hz. İsa. kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiştir.
  İslâmiyete gelince onu tebliğ eden Muhammed aleyhi's-selâm. son peygamberdir. O. kendisinden önceki peygamberler gibi bir kavme veya bir millete değil, tüm insanlara gönderilmiş, âlemlere rahmet olarak gelmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur:

  "(Ey Muhammed!) de ki; ey insanlar, doğrusu ben, Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim." (A'raf :158)

  "(Ey Muhammed!) Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe:28)

  "(Ey Muhammed!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya :107)
  Hz. Muhammed. bütün insanlara gönderilmiş son peygamber olunca, onun tebliğ ettiği din de bütün insanların dini olması gerekir ve öyledir de.
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Frown :( Smile :) Big Grin :D Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Embarrassment :o Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X