Duyuru

Collapse

KONU AÇMADAN OKUYUNUZ

Merhaba ziyaretçimiz, sitemizde soru sormak istiyorsanız "yeni konu aç" butonuna tıklayıp konu açabilirsiniz.
Konu açıldıktan sonra, yöneticilerimiz sorunuzu uygun bulursa onaylayacaktır.
Lütfen yeni konu açtıktan sonra onaylanmasını ve cevaplanmasını bekleyiniz.
Teşekkürler.
Devamını görüntüle
See less

Collapse

Hac finansmanı caiz mi diyanet

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hac finansmanı caiz mi diyanet

  Hac umre finansmanı caiz mi

  Bana hac çıktı fakat benim param yok yeterli finans kurumlarından faydalanabilir miyim

 • #2
  Hac ve umre finansmanı konusunda diyanet fetvası

  Katılım bankaların hac ve umre finansmanlığı


  1. İslam'ın getirmiş olduğu genel ticaret esaslarına aykırı olmamak kaydıyla kâr-zarar ortaklığı adı altında yürütülen kurumsal ya da bireysel ticari işlemlerde ve bu işlemler sonucunda elde edilen kârın katılımcılar arasında paylaşılmasında dinen bir sakınca yoktur. belirlenen bu esaslara uygun çalışmaları durumunda mevcut katılım bankalarının kâr hesaplarına para yatırmak ve iştirakçilerine vermiş oldukları kâr payını almak caizdir. kâr payının, banka faizlerine yakın veya eşit olması söz konusu işlemi faize dönüştürmez. ancak i̇slam?ın genel ticaret esaslarına uymayan faiz gibi işlemler ise hangi ad altında ve kim tarafından yapılırsa yapılsın caiz değildir. buna göre katılım bankalarının kâr dağıtmak üzere topladıkları paraları nemalandırmalarının fıkhen meşruluğunu öğrenmek için bu bankaların yaptıkları işlemlerin araştırılması gerekir. misal olarak katılım bankaları ticareti ve ortaklığı esas alan şu ve benzeri işlemleri yapıyorlarsa, bu bankaların dağıttıkları kâr helal olur:

  a. Müşareke: katılım bankalarının iştirakçileri ile tarafların ortaklaşa sermaye koymasını, birlikte iş yapmasını ve meydana gelecek kâr veya zararı paylaşmasını esas alan ortaklık yapmalarıdır. örneğin tarafların ortak fabrika kurup işletmeleri, inşaat yapmaları gibi.

  b. Mudârebe: katılım bankaları iştirakçileri ile emek sermaye ortaklığı yapmaları halinde fiilen ortaklığa dayalı ticaret yapmış olurlar. mudârabe; bir tarafın sermaye vermek, diğer tarafın da bu sermayeyi işletmek ve kârı aralarında anlaştıkları belli bir oranda paylaşmak üzere, zarar ise işletmecinin kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı davranışı yoksa sermayeden karşılanmak üzere kurdukları işletme türüdür.

  c. Murabaha: bir malın maliyetinin müşteriye bildirilmesini takiben maliyetin üzerine kâr eklenerek satılmasıdır. buna göre bir malı peşin olarak satın alma imkânı bulamayan bir kimsenin, herhangi bir katılım bankasına giderek, söz konusu malı satın alıp kendisine taksitle satmasını talep etmesinde; katılım bankasının da müşterinin istediği malı satın alarak üzerine kâr payı da ekleyip vadeli olarak müşteriye satmasında dinen bir sakınca yoktur. burada dikkat edilmesi gereken nokta; malın satışının ilk önce katılım bankasına gerçekleştirilmesi, sonra da katılım bankasının bu malı müşteriye satmasıdır. bu alışverişte bahse konu malı satan firmanın muhatabı katılım bankası, katılım bankasının muhatabı da müşteri olmalıdır. yani alınan malın faturası katılım bankasına kesilmeli, daha sonra yapılacak bir akitle de müşteriye satılmalıdır. bunun mümkün olmaması halinde en azından; malı ilk önce katılım bankası adına satın alması için ?katılım bankasının müşteriye yazılı bir vekâletname vermesi? ve katılım bankası ile müşteri arasında bundan sonra yapılacak sözleşmeye, ?söz konusu malın, katılım bankası tarafından müşteriye satıldığına dair? bir cümle eklenmesi gerekir.

  d. leasing: makine, teçhizat, taşıt aracı ve benzeri malların, bu mallara ihtiyaç duyan müteşebbislere bir kira sözleşmesi çerçevesinde kiralanmasını, kira süresi bitiminde de önceden belirlenen fiyat karşılığında kiralayana satışını esas alan orta vadeli bir finansman olup fıkhen meşru kabul edilmiştir.sonuç olarak eğer katılım bankaları kâr dağıtmak üzere topladıkları paraları yukarıda maddeler halinde yer verilen işlemler ve benzeri yöntemlerle nemalandırıyorlarsa, o takdirde onların dağıttıkları kârları almak caizdir. aksi takdirde caiz olmaz. öte yandan katılım bankalarındaki cari finansman işlemlerini araştırmak ise bu bankalarla işlem yapacak kişinin kendi sorumluluğundadır.

  2. katılım bankaları; aynen faizli bankaların yaptıkları gibi borcun ödenmemesi halinde, müşteriden belli oranda fazlalık alacaklarını daha işin başında beyan ediyorlar ve gecikme olduğunda da beyan ettikleri oranda fazlalık alıyorlarsa aldıkları bu fazlalık faizdir. şayet bu kurumlar, gerek kredi kartı ödemelerindeki gecikmelerde gerekse ödenmesi gereken başka bir borcun geciktirilmesi halinde, önceden alacaklarını beyan ettikleri bir fazlalık olarak değil de paranın değerindeki kaybın karşılığı olarak fazlalık alıyorlarsa, aldıkları gecikme bedelleri faiz kapsamına girmez.

  3. i̇lk maddede belrttiğimiz gibi katılım bankaları alış-verişe dayalı bir ortaklık sistemi temeline dayanmaktadır. katılım bankalarının kar oranlarının faiz oranlarına yakın olması başta yanıltıcı olabilir. bunun sebebi katılım bankaları çoğunlukla murabaha uyguladıkları için kar oranları faiz oranına yakın olarak oluşmaktadır. havuzda biriken katılım hesapları üzerinden finanse edilen ev,arsa, araba, makina vb. alım-satımlarda piyasa şartlarına göre %1, %1,5 vb. kar oranlarıyla işlem yapılmaktadır. neticede sistemin ağırlıklı işleyişi bu kar oranlarıyla gerçekleştiği için katılım kar payı için havuza para yatıran iştirak sahiplerine de bu oranlara yakın kar payı dağıtılmaktadır. faiz oranlarının da enflasyonist bir piyasada bu oranlar etrafında şekillenmesi insanlara katılım bankalarının da faiz verdiği şeklinde yanlış bir izlenim bırakmaktadır.

  4. katılım bankalarının murabaha sisteminde malı doğrudan üzerine alamamasının nedeni iki defa tapu ve harç masrafının yüklenmemesi içindir. kanuni olarak katılım bankalarının faizsiz işlemlerni düzenleyecek bir düzenleme yapılmış değildir. sorun bddk gibi kurumların katılım bankalarına özel bir kanun olmadığı için diğer bankalardaki uygulamaları şart koşmasından kaynaklanmaktadır. ancak yeni bir kanun taslağı hazırlıkları yapılmış bu konuda faizsiz bankacılık alanıyla ilgili kanun teklifi sunulmuştur.

  5. her türlü ticari alışverişte alacaklı olan tarafın borçludan rehin/ipotek alma hakkı vardır.

  6. katılım bankaları yaptıkları ticari işlemlerde kar oranlarını hesaplarken enflasyon baskısını dikkate alarak kar oranı belirlemekte döviz olarak borçlanmaları asgari tutmakta olduklarından piyasada oluşan enflasyon ve döviz tehlikesine karşı ihtiyatlı olmaktadırlar. büyük oranda murabaha sistemine dayalı çalışan katılım bankaları daha çok türk lirası üzerinden katılım ortaklığı kabul edip yine türk lirası üzerinden kar payı dağttıkları, döviz ve altın üzerinden hesap açmak isteyenlere kar payını çok düşük tuttukları ve borcun ödenmeme riskine karşı da hem öz sermayelerinde ihtiyat payı tutup hem de ipotek aldıkları için zarar ihtimalini minimum seviyeye çekmeye çalışmaktadırlar. böyle büyük bir sistemin zarar edeebilmesi için döviz ve altın üzerinden çok borçlanıp, alacaklarını tahsil edememesi ve deveülasyon ortamındaki enflasyona yenilmesi gerekir. elbette zarar etmek mümkündür ancak zarar etmiyor diye bir sistemi mahkum etmek doğru değildir.

  7. kar-zarar ortaklığını göze alarak aynı parayla bir işletme açıp başına da bir eleman koyarak ticaret yapan bir kimse de aynı şekilde geçimini sağlayabilir. veya iyi getirisi olan bir iş yerini kiraya veren bir kimse de çalışmadan rahatlıkla geçinebilir. burada ölçü faizle değil sermayeyi çalıştırarak alışverişle kazanç elde etmektir. aksi halde çok çalışan bir hammalın aldığının kat be katı ticarette rahatlıkla elde eden bir kimsenin kazancını gayrimeşru görmek gibi bir yanlışa düşeriz. rızıklar bu geçici dünyada kimine az kimine bol verilmiş imtihan sırrı olarak bu açıdan insanlar çok farklı derecelerde kılınmıştır.

  8.i̇slam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını, ibadetlerini helal parayla yapmalarını ve geçimlerini helal yollardan temin etmelerini önerir. bu itibarla, faizli kredi ile hacca gitmek uygun değildir. ancak hizmet paketi satan bir kurum veya kuruluşun taksitli bir şekilde hac veya umre hizmetini vatandaşa sunması mümkündür. burada dikkat edilmesi gereken husus hizmet sunan kurum doğrudan hac ve umre hizmetini yetkililerden satın almalı aldıktan sonra sahip olduğu hizmet paketini isteyenlere taksitle satmalıdır.

  9. katılım bankaları nakit kredi şeklinde bir uygulama yapamazlar. böyle bir uygulama doğrudan faiz hükmündedir.

  Yorum yap

  Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
  Auto-Saved
  Smile :) Big Grin :D Stick Out Tongue :p Frown :( Embarrassment :o Wink ;) Mad :mad: Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
  x
  Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
  x

  Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

  Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

  Unconfigured Static HTML Module

  Collapse

  Static HTML Module Content
  Hazırlanıyor...
  X