Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Dehr, Dehir, Dehrilik, Dehriye ne demek

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Dehr, Dehir, Dehrilik, Dehriye ne demek

  Dehriye hakkında kısa bilgi

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın. Resmin ismi: Dehr, Dehir, Dehrilik, Dehriyye ne demektir.jpg Görüntüleme: 1 Büyüklüğü: 38.7 KB (Kilobyte)

  Dehir, Dehr, Dehrilik, Dehriyye


  Bölünmemiş zaman bütünü demektir.
  Bu kavram, özellikle dünya hayatını kap­sayan müddetin tamamını belirtmek üzere kullanıldığı gibi bin veya yüz bin sene gibi uzun bir zaman dilimini ifade etmek için de kullanılır. Şu âyette uzun bir süre manasın-dadır: "İnsan yaratılıp bahse değer bir şey olana kadar uzun bir süre geçmedi mi?" (el-İnsân76/ı).

  Zamanın ebediliğini kabul ederek evrende meydana gelen olayları, sırf tabiat kanunları veya gezegenlerin (felek) dönüşü ile açıklayan zümreye, bu anlamdaki dehre (zamana) izafeten "dehriye" adı verilir. Dehriye, zamanı ve maddeyi ezelî ve ebedî sayarak yaratıcıyı inkâr eder. Dolayısıyla, dinî inançları ve âhireti de kabul etmez. Bu bakımdan onlara dehrî, mülhid, maddeci veya tabiatçı adı verilmiştir.

  Dehrilik eski Yunan felsefesine kadar uzanır. Kur'ân'da meâlen "Heva ve hevesini ilâh edineni... gördün mü? Onlar: 'Hayat, ancak bu dünyadaki hayatımızdır, ölürüz ve yaşarız; bizi ancak zaman helak eder' derler" (el-Câsiye 45/23-24) buyurularak, ihti­yarlık, ölüm, vs. felaketlerin Allah tarafın­dan değil zaman tarafından meydana geti­rildiğini ileri süren müşrik Araplar'ın bu fikri reddedilmiştir. Câhiliye dönemi şairleri, sık sık zamandan şikayet etmiş ve ona söv-müşlerdir. Bu düşünce tarzı, talihsizliğin kaynağı ve sorumlusu olarak zaman ve felekten yakınma şeklinde İran edebiyatına oradan da Türk edebiyatına geçmiştir.
  Hz. Peygamber de: "Dehre sövmeyin, çünkü Allah dehrin kendisidir" (Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, il, 200), yine: "Dehre sövmeyin; musibetler size isabet edince, onları ona (dehre) nisbet etmeyin; çünkü size musi­betleri veren dehir değil Allah'tır.." (ibn Kuteybe, Te'vilü Muhtelefi'l-hadis, s. 222-24, Beyrut 1972) buyurarak dehre sövmeyi yasaklamış­tır. Nitekim insanları dirilten ve öldürenin dehir değil, Allah'ın kendisi olduğu yukarı­da meali verilen âyetin devamında da bildi­rilmektedir (el-Câsiye 45/26). Gerçekte, kötü­lükler zaman içinde ortaya çıktığı için, yanlış olarak ona izafe edilmişlerdir. Za­manın insanlar üzerindeki etkisi bir aldan­madan ibarettir. Kötü olan zaman değil, kötülüğe sebep olan insanlardır. Sebep-sonuç ilişkisi içinde olaylar, zaman içinde cereyan eder. Esasen bizatihi zamanın olaylara etkisi söz konusu değildir.

  İslâm dünyasında, tabiatçı felsefe akımı içinde yer alan ve "Dehriyyûn" adı ile anılan bir ekol vardır. Onlara göre de, dehir (za­man) ezelidir. Bilginin kaynağı duyulardır. Bu sebeple duyu ötesi bir varlıktan söz edilemez; dolayısıyla yaratıcı da yoktur. Bu gurubun temsilcileri içinde en ünlü sima İbn Râvendî'dir. Daha önce Mutezilîve Şiîrâfizî olan İbn Râvendî, yaratıcıyı ve bütün dinleri tenkit etmiştir. Onun görüşleri de, Hayyat, Cübbâî, Eş'arî, Mâtürîdî ve Bâkillânî gibi kelamcılarla, el-Kindî ve Fârâbî gibi filozoflar tarafından şiddetle eleştirilmiştir.
  Cemaleddin Efgânî tarafından "er-Redd alâ'd-dehriyyîn" adıyla kaleme alınan ve Aziz Akpınarlı'nın "Tabİatçılığı Red" adıyla türkçeye çevirmiş olduğu eser, dehrilik düşüncesini Özel olarak ele alan ve bu dü­şünceyi çürütmeyi amaçlayan bir kitap olarakanılabilir.
  Gerçek Hayat 5 Cemaziyelahir, 1441
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X