Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

İmam Nevevi Kimdir? Kısaca Hayatı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • İmam Nevevi Kimdir? Kısaca Hayatı

  İmam-ı Nevevî'nin Hayatı


  Minhâc kitabının müellifi olan İmam-ı Nevevi Şeyhülislam, Hafizu'l-Kur'an, İmam Muhyiddin lâkabiyle tanınmış olup künyesi Ebu Zekeriyya ve ismi de Yahya'dır.
  Babası Şerif bin Mür'î bin Hasan bin Hüseyin bin Muhammed bin Cum'a ibn-i Hüzzamünneve-vi'dir. (Neva Suriye'de bulunan Haveran'a bağlı bir köydür.)
  Birçok büyük eser yazan bu zat Şafii mezhebinin büyük alimlerindendir. Aynı zamanda da bu mezhebin hem muharriri hem muhakkiki hem de mürettibidir. İlim ve ibadet bakımından da çağdaşlarının imamı ve bulunduğu zamanın en büyük ilim adamıydı. İbadetinden bir saat geri kalmaz ve hayatını Allah'a ibadet etmekten başka bir şeye sarfet-mezdi.
  İmam-ı Nevevi Hicret'in 631. senesinde Neva köyünde doğmuş, on yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in hıfzına başlamış ve bu arada bazı alimlerin yanında fıkıh derslerini de almıştır. İmam-ı Nevevi Hicret'in 649. senesinde tahsilini tamamlamak için Şam'da bulunan Hadis Medresesi'ne gelmiş ve Emevi Ca-mii'nin yanında bulunan Revaniye Medresesi'nde kalmıştır. Hicret'in 651. senesinde babasıyla beraber
  Hacca giderek görevini tamamladıktan sonra tekrar Şam'a dönmüş ve 665. senesinde Hadis Medrese-si'nin başkanlığını yapmış, vefat edinceye kadar bu medresede ders okutmuştur.


  Imam-ı Nevevi hazretlerine ders veren zatlar

  1- Rıza bir Burhan
  2- Büyük alim Abdülaziz bin Muhammed el-En-sari
  3- Zeynuddin bin Ebdüddaîm
  4- îmamüddin bin Abdülkerim el-Horastanî
  5- Zeynuddin bin Halef bin Yusuf
  6- Takyeddin bin Ebu'l-Yusuf
  7- Cemaleddin bin Seyrafi
  8- Şemseddin bin Ömer

  Hocalarından okuyup dinlediği kitaplar

  1- Kütüb-i Sitte (Altı meşhur hadis kitabı)
  2- El-Müsned: Bu kitap İmam-ı Ahmed bin Han-bel'in yazmış olduğu hadis kitabıdır.
  3- Beğavi'nin es-Sünne Şerhi
  4- El- Muvatta'
  5- Sünen-i Dar-e Kutni ve burada zikredilmeyen birçok kitaplar.

  fıkıh hocaları

  1- El- Kazi et-Tiflisi
  2- El-Kemal İshakü'l-Muarrî
  3- Şemseddin Abdurrahman bin Nuh
  4- İzzeddin bin Ömer bin Sa'dü'-Erbili

  lügat ilmindeki hocası

  Mısırlı Şeyh Ahmed Efendi Hazretleri'dir.

  bazı talebeleri

  1- El-Hatip Sadr Süleyman el-Caferi
  2- Şehabeddin Ahmed bin Ca'van
  3- Şehabüddin el-Erdûbi
  4- Alaaddin bin Addar
  5- İbn-i Ebi'l-Fethe
  6- Şemseddin bin Attar ve isimlerini bilmediğimiz birçok talebe.
  Müellifin ezberlemiş olduğu kitaplar
  Müellifin kendisi Hafızü'l-Kur'an olduğu halde şu kitapları da ezberlemiştir.
  1- Ettenbih ismindeki kitaptır ki bu kitabı 4,5 ayda ezberlemiştir.
  2- El-Müzehhip. Bu kitabın da dörtte birini 15 gün içerisinde hocası Kemal bin Ahmed'in yanında ezberlemiştir.


  İmam Nevevinni önemli eserlerinden bazıları

  1- Sahih-i Müslim'in Şerhi
  2- Riyazu's-Salihin
  3- Minhacü't-Talibin
  4- El-Ezkâr
  5- El-Mecmu
  6- Kitabu'l-Erbainü'n-Nevevi
  7- El-İrşad fi Ulumi'l-Hadis
  8- Et-Tekrip
  9- El-Mübhemat
  10- Tehrirü'l-Elfaş Li't-Tembih
  11- El-Umde Fi Teşbihi't-Tenbih
  12- El-İzah Fi'1-Menasık
  13- El-Fetava
  14- Er-Ravza
  15- Şerhü'l-Mühezzeb (4 Cilt)


  İmam-ı Nevevi'nin vefatı

  İmam-ı Nevevi Hicretin 676. yılında Şam'da vefat eden hocalarının kabirlerini ziyaret edip hayatta bulunan arkadaşlarıyla vedalaşarak ve babasını da ziyaret ettikten sonra Kudus-i Şerife giderek Mes-cid-i Aksa'yla Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrini ziyaret etmiştir.
  Bu ziyaretini tamamladıktan sonra asıl köyü olan Neva'ya geri dönmüş ve aynı yıl içerisinde, yani 676 yılında vefat etmiştir.
  Cenab-ı Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. (Amin)
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Embarrassment :o Confused :confused: Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X