Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Müminlerin annesi Hz. aişe kimdir kısaca hayatı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Müminlerin annesi Hz. aişe kimdir kısaca hayatı

  Müminlerin Annesi Hz. Âîşe

  Hz.Müminlerin annesi Hz. aişe kimdir kısaca hayatı

  Hz. Ebubekir'in kızı, müminlerin annesi, Allah'ın sevgilisinin sevgilisi, Hz.Peygamber'in dünya ve ahirette eşi olan Aişe bintu Ebubekir hicretten önce müslüman olmuştur. Annesinin adı da Ümmü Ruman Amir'dir.

  Hz. Aişe çok küçük yaşta İslâm'a girmiştir. Müslümanlığı kabul eden onsekizinci kişidir. Hz. Peygamber kendisiyle hicretten bir buçuk sene önce nişanlanmış, hicretten sonra, Bedir savaşını müteakip hicri ikinci yıhn şevval ayında da düğün/zifaf yapmışlardır. Rivayete göre Hz. Peygamber (s.a) Hz. Aişe'yi istemek üzere kadınlardan birisini gönderdiği zaman babası şöyle demiştir: "Uygun olur mu? Aişe onun kardeşinin kızıdır!" Hz. Peygamber bunu duyunca şöyle dedi: "Ona benim şöyle söylediğimi iletin: Sen benim dinde kardeşimsin, senin kızın bana helâldir." Bunun üzerine Aişe ile evlendi.

  Hz. Aişe, Allah'ın kendisinden başkalarına lütfetmediği bazı özellikleriyle iftihar ederdi. Bunlardan bazıları şunlardı: Cebrail (a.s) bir ipek parçası üzerinde Hz. Aişe'nin resmini Hz. Peygamber'e gösterip ona: "İşte bu senin eşindir, onunla evlen!" demiştir. Yani onları Allah Teâlâ evlendirmiştir. Hz. Peygamber Hz. Aişe'den başka bakire bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Peygamber onun kucağında ruhunu teslim etmiş, onun odasında toprağa verilmiştir. Hz. Peygamber (s.a) onun örtüsünün içindeyken kendisine vahiy inerdi. Onu iftiradan korumak için Allah Teâlâ kıyamete kadar okunacak bir âyet indirmiştir. Nur süresindeki şu âyet onun temiz iffetini tescil etmektedir:

  Peygamber'in eşine bu ağır iftirayı atanlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. İçlerinden elebaşılık yapana ise büyük azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman, erkek ve kadın müminlerin, kendiliklerinden hüsn-i zanda bulunup da, "bu apaçık bir iftiradır" demeleri gerekmez miydi. (Nur/12)

  Hz. Peygamber (s.a) Hz. Aişe hakkında şöyle demiştir:

  Aişe'nin diğer kadınlara üstünlüğü tirit yemeğinin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.

  Hz. Aişe validemiz hayırlı bir iş yaptığı zaman onu devamlı olarak yapardı. Sevgilisi Hz. Muhammed (s.a) ona şöyle demişti:

  Allah'ın en çok hoşuna giden ameller az da olsa devamlı olanlardır.

  Allah hepsinden razı olsun, büyük sahabiler mirasla ilgili meseleleri hep Hz. Aişe'ye sorarlardı. O, insanların en bilgilisi ve kültürlüsü idi. Mesela Zübeyr ibn el-Avvam onun hakkında şöyle demişti: "Fıkıh ilmini, tıbbı ve şiiri Aişe'den daha iyi bilen başka birisini görmedim."

  Hz. Aişe, Peygamberimizden ençok hadis rivayet eden sahabiler-den birisidir. Kendisinden 2210 tane hadis rivayet edilmiştir. Ebu Hu-reyre'den bile daha fazla hadis rivayet etmiştir. Pek çok sahabi ve tabii ondan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden hadis rivayet eden sahabiler. Ömer, oğlu Abdullah, Ebu Hureyre, Ebu Musa, Zeyd ibn Halid, İbn

  Abbas, Rabia ibn Amr, es-Saib, İbn Yezid, Safiyye bintu Şeybe ve Abdullah ibn Âmir'dir.

  Said ibn el-Müseyyeb, Amr ibn Meymun, Alkame ibn Kays ve Abdullah ibn Hakim gibi büyük tabiiler de ondan hadis rivayet etmişlerdir.

  Ebu Musa şöyle diyor:

  Hz. Peygamber'in ashabından birisi ona ne zaman bir derdinden şikayetçi olsa o mutlaka bir çaresini bulurdu.

  Ebu Seleme ibn Abdirrahman der ki:

  Ben Hz. Peygamber'in (s.a) sünnetlerini Hz. Aişe'den daha iyi bileni görmedim. Görüşüne ihtiyaç duyulduğunda ondan daha isabetli görüş ortaya koyan tanımıyorum. Bir âyetin nüzul sebebini ve bir farzı ondan daha iyi bilen başka kimse yoktu.

  Mahmud ibn Lebid'den şöyle rivayet edilir:

  Hz. Peygamber'in (s.a) hanımları onun hadislerini ezberlerdi. Bu konuda Aişe ve Ümmü Seleme'nin benzeri yoktu. Ebubekir, Ömer ve Osman'ın halifeliği döneminde vefat edinceye kadar Hz. Aişe fetva vermede rakipsizdi.

  Hz. Aişe hicretin 57. senesinde Ramazan ayının onyedinci gecesinde bir çarşamba günü vefat etti. Namazını Ebu Hureyre kıldırdı. Bir gece vakti olmasına rağmen bütün Medineliler cenazesinde buluştular. Baki kabristanına defnedildi. Allah kendisinden razı olsun
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Frown :( Big Grin :D Confused :confused: Embarrassment :o Smile :) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X