Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Mahrem Nedir? Kısaca

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Mahrem Nedir? Kısaca

  Mahrem Ne Demek?
  Mahrem Hakkında Kısa bilgi


  Sözlükte "haram, haram kılmak ve haram kılınmış" anlamlarına gelen mahrem, dinî bir kavram olarak, genelde Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylere, özelde ise, evlenilmesi ebedî olarak haram olan kişilere denir.

  İslâm'da evlilik engelleri devamlı ve geçici olmak üzere ikiye ayrılır. Devamlı evlilik engelleri üçe ayrılır; a) kan hısımlığı: Bunlar usul (anne, baba, dedeler ve nineler), fürû (çocuklar ve torunlar), kardeş ve kardeş çocukları ile anne ve babanın kardeşleridir. b) sıhrî hısımlık: Bunlar, eşlerin anne veya babaları; eşlerin çocukları ve çocukların eşleridir. c) süt hısımlığı: Bunlar süt bakımından usul (süt anne, baba, dede ve nineler), süt fürû (emzirilen veya eşin emzirdiği çocuklar ve torunları), süt anne ve babadan olma süt kardeşler, süt anne ve babanın kardeşleri ile eşlerin süt bakımından usulü (süt anneleri, babaları, dede ve nineleri), eşin süt çocukları ve torunlarıdır.

  Geçici olarak evlenilmesi yasak olanlar; evli kadınlar, üç kere boşanmış olanlar, kadınlar için mü'min olmayan erkekler, erkekler için Müslüman, Hristiyan ve Yahudî olmayan kadınlar ve eşin kız kardeşleri ve bunların çocukları ile eşin teyze ve halalarıdır.

  Mahrem kavramı, devamlı olarak evlenilmesi yasak olan birinci gruptaki kimselere denir. Kadınların örtünmeleri konusunda, bunların yanında bir kolaylık esneklik getirilmiştir. Aşırıya gidilmemek kaydıyla, bunların yanında başlarını, kollarını açabilirler.  Diyanet dini kavramlar sözlüğü

 • #2
  Mahrem ne demektir kısaca

  (Sözlük ve terim anlamı)

  İslamda Mahrem kavramı nedir ne anlama gelir? kısa bilgi


  Dinî literatürde mahrem (çoğulu: mehârim) kişinin kendisiyle evlenmeleri dinen yasaklanmış bulunan belli derece hısımlarını ifade eden bir terimdir. Arala­rında evlenme yasağı bulunmayan kişiler için ise farsça bir terkip olan nâmahrem terimi kullanılır.
  Diğer semavi dinlerde ve selim fıtratını yitirmemiş toplumların kültür ve gelenek­lerinde de mevcut olan yakın hısımlar arası evlenme yasağı, İslâm dininde de belli ölçülere bağlanarak korunmuş ve devam ettirilmiştir. Süreklilik taşıyan evlenme engelleri kan hısımlığı, sıhrî hısımlık ve süt hısımlığı şeklinde üç sebepten kaynaklanır (Bk. Kan Hısımlığı, Sıhrî Hısımlık, Süt Hısımlığı). Aralarında bu hısımlıklar sebe­biyle evlenme engeli bulunan erkek ve kadınlar birbirinin mahremi sayılırlar. Din farkı, iddet, başkasıyla evli olma gibi geçici evlenme engelleri İse arada mahremlik doğması için yeterli olmaz. Çünkü bu geçici engel kalktığında tarafların birbiriyle ev­lenmesi mümkün hale gelir.
  Birbirinin mahremi olan kadın ve erkek­lerle ilgili dini hükümlerde de, aralarındaki evlenme yasağına ilave olarak namahrem­ler arası ilişkiye göre bazı farklılıklar görü­lür.

  Maddeler halinde mahremlik

  Bu farklılıklar dört grupta toplanabilir:


  1- Mahrem olan uzuvların örtülmesi ba­kımından: Bir kadın mahremi olan erkekle­rin yanında başı, kolları, göğüste gerdanlık kısımları, dizlerinden alt kısmı açık olarak bulunabileceği halde namahrem olan er­keklerin yanında sadece yüz ve elleriyle ayakları dışında herhangi bir uzuv açık olarak bulunamaz. Bir görüşe göre ayaklar da örtülmesi gereken uzuvlardandır.
  Kadına nisbetle mahrem sayılan kişiler­den de sözedilen Nur sûresinin 3a. âyetinde meâlen şöyle buyurulmaktadır: "Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bak­maktan sakınsınlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere zinet yerlerini (kollarını, baş ve göğüslerini) teşhir etmesinler. Baş örtü­lerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğullan, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulu­nanlar (köleleri), erkeklerden kadına ihti­yacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hiz­metçiler, yahut henüz kadınların gizli ka­dınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinet yerlerini gös-termesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri (ayak bilezikleri) farkedilsin diye ayaklarını yere vurmasınlar."

  2- Kadınlar mahremleri olan erkeklerle birlikte yolculuk yapabilirler. Zira Hz. Pey­gamber bir hadisinde şöyle buyurmuşlar­dır: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kadının yanında kocası veya mahremi olan bir erkek bulunmadıkça sefere üç gün veya daha fazla sürecek bir yolculuğa çıkması helal değildir" (Müslim, Hac, 74). Keza yanında kocası veya mahremi bulunmadığı halde bir kadının hacca gitmesi de caiz değildir. Zira Hz. Peygamber "bir kadın yanında kocası veya mahremi olan bir erkek bu­lunmadıkça haccetmesin" (Mecma'ü'z-Zevâid, !«3oo) buyurmuştur.

  3- Bir kadının mahreminin yanında açılmasında beis olmayan uzuvlarına ihtiyaç halinde mahreminin dokunmasında beis yoktur. Bir kadına çoğu kere beraber bu­lunduğu, mahremi olan erkeğin günlük hayatın gerekleri veya fevkalade durumlar sebebiyle dokunması icap edebilir. Mah­rem olan erkeğin görmesinde beis olma­yan uzuvlara dokunmasında da beis yok­tur. Görmesi helal olmayan kısımlara İse ancak elbise üzerinden dokunabilir.
  Mahrem olmayan, yani namahrem olan erkeklerin fevkalade bir zaruret olmadıkça el ve yüze temas etmeleri, diğer uzuvlara ise elbisesiz dokunmaları caiz değildir.

  4- Bir kadın mahremi olan erkeklerle halvet halinde bulunabilir. Mahremi olma­yan namahrem erkeklerle ise halvet halin­de bulunması caiz değildir.
  İslâm dini, kadın erkek ilişkilerinde insa­nın yaratılışı ve tabiî temayüllerini gözönünde bulundurarak tarafları koruyu­cu bazı sınırlamalar getirmiş, yakın hısımlar arası ilişkilerde ise hem araya sürekli ev­lenme engeli koyarak hem de karşılıklı davranış serbestisi getirerek bu akrabalık bağının saygınlığını ve dokunulmazlığını koruyucu, sosyal ihtiyaçları cevaplandırın çözümler getirmiştir.

  Yorum yap


  • #3
   Kimse mahrem nedir bilmez oldu

   Mahremiyete dikkat edenler tuhaf görülür oldu
   Müslümanlar mahremiyet dini bir emirdir bilgi edinin

   Yorum yap

   Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
   Auto-Saved
   Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
   x
   Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
   x

   Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

   Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

   Unconfigured Static HTML Module

   Collapse

   Static HTML Module Content
   Hazırlanıyor...
   X