Duyuru

Collapse
No announcement yet.

En güzel dini isimler hangileridir

Collapse

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • En güzel dini isimler hangileridir

  İslamda En güzel kız ve erkek isimleri


  GÜZEL İSİMLER HANGİLERİDİR? 1

  İslamda En güzel seçme isimler

  En güzel kuranda geçen isimler


  Bu konu, her müslümanın en çok dikkat etmesi gereken ve en hassas konudur.
  İsimleri ele alırken isteniyor ki güzel ve çirkin diye bir tasnif yapalım. Fakat buna imkan bulunmamaktadır. Zira, ismin durumu zamana, şartlara ve anlayışa göre değişmektedir.
  Burada sadece hadisler ve ve fıkıh kitaplarındaki açıklamalar istikametinde isimlerin fazilet ve güzelliklerini ele alıp, bunlarla ilgili örnekler vermeye çalışılacak. Daha sonra da yine aynı yolla konulması yasak olan isimleri ele almış oluşulacak. Böylece güzel ve çirkin isimler konusunda İslam'ın görüşünü açıklamış olacağıma inanıyorum. Bu durum kaşısında da müslüman kardeşlerimizden tereddüt edenlere şüpheliyi bırakmalarını tavsiye ederim.


  1. İsimlerin en faziletlisi ve en güzeli Abdullah ismidir:

  (Said bin Müseyyeb, Allah katında en sevimli isimlerin Peygamber isimleri olduğunu söylemiş ise de, cumhur ulema Abdullah isminde birleşmişlerdir. -Tuhfetül Mevdud, İbni Kayyum El Cevziyye, Sh. 80)

  Peygamber Efendimiz (S.A.V.), birçok hadislerinde bu ismin faziletli olduğunu ifade etmişlerdir:
  "Allah katında isimlerin en sevimlisi Abdullah ve Abdurrahmandır."
  (Ebi Davud, Kitabul Edep, Had. No: 4949)

  Allah lafzı Cenab-ı Allah'ın en anlamlı ismidir. Allah'a ait bütün isimlerin anlamına ifade etmektedir.
  "Allah'ın kulu anlamındaki ABDULLAH ismi de en güzel ve en faziletli isim sayılmıştır.

  2. Fazilet bakımından ikinci sırayı ABDURRAHMAN ismi almaktadır:

  Yukarıdaki hadis-i şeriften de anlaşıldığı gibi; bu isim de bizzat Peygamberimiz tarafından faziletli olduğu
  bildirilen bir isimdir.
  ABDULLAH ve ABDURRAHMAN isimlerinin faziletli oluşunun sebebi; Cahiliye devrinde Abdüşşemş
  (güneşin kulu), Abdüddar (evin kulu), Abdulmuttalib (Muttalib'in kulu), Abdi Menaf (Menaf'ın kulu)
  gibi Allah'tan başkasına kulluk ifade edilen isimlere zıt olarak Allah'ın kulluğunun benimsenmesindendir.
  Çünkü İslam inancında Allah'tan başkasına kulluk yoktur.
  Yoksa; Muhammed ve Ahmed isimleri Cenab-ı Allah'ın Peygamber Efendimiz için seçtiği ve ona layık
  gördüğü çok kıymetli ve faziletli isimlerdir. (İbni Abidin, C.5, Sh.268)


  3. Fazilet sırasını anlam bakımından Abdullah ve Abdurrahman isimlerine benzeyen, yani Allah'a kulluğu ifade eden isimler alır.
  Bunlara şu isimleri örnek verebiliriz:

  ABDULA'LA
  ABDULALİ
  ABDULALİM
  ABDULAZİM
  ABDULAZİZ
  ABDULBAKİ
  ABDULBARİ
  ABDULBASİR
  ABDULCEBBAR
  ABDULCELİL
  ABDULEHAD
  ABDULHAK
  ABDULHAKİM
  ABDULHALIK
  ABDULHALİM
  ABDULHAMİD
  ABDULHAY
  ABDULKADİR
  ABDULKAHHAR
  ABDULKAHİR
  ABDULKAYYUM
  ABDULKERİM
  ABDULMUHYİ
  ABDULMÜ'MİN
  ABDULVACİD
  ABDULVAHİD
  ABDULVASİ'
  ABDULVEHHAB
  ABDUNNAFİ
  ABDUNNASIR
  ABDURRAHİM
  ABDURRAUF
  ABDURRAZIK
  ABDULEVVEL
  ABDULEZEL
  ABDULFETTAH
  ABDULGAFFAR
  ABDULGAFUR
  ABDULGANİ
  ABDULHADİ
  ABDULKUDDUS
  ABDULLATİF
  ABDULMACİD
  ABDULMECİD
  ABDULMELİK
  ABDULMENNAN
  ABDULMUHSİN
  ABDURREŞİD
  ABDURREZZAK
  ABDUSSAMED
  ABDUSSELAM
  ABDUSSETTAR


  4. İsimlerin fazileti sırasını MUHAMMED ismi almaktadır:


  Muhammed ismi hakkında


  5. Muhammed isminden sonra en faziletli isim AHMED ismidir:
  Çünkü, Ahmed ismi Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz için seçtiği ve zikrettiği güzel
  ve pek kıymetli isimlerden biridir.

 • #2
  GÜZEL İSİMLER HANGİLERİDİR? 2


  6. Fazilet sırasını Peygamber isimleri almaktadır.

  Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Peygamber isimleri şunlardır:

  ADEM
  İDRİS
  NUH
  HUD
  SALİH
  İBRAHİM
  LUT
  İSMAİL
  İSHAK
  YAKUP
  YUSUF
  ŞUAYB
  EYYUB
  MUSA
  HARUN
  DAVUD
  SÜLEYMAN
  İLYAS
  ELYESA'
  YUNUS
  ZÜLKİFL
  ZEKERİYYA
  YAHYA
  İSA
  ÜZEYR
  LOKMAN
  ZÜLKARNEYN
  7. Fazilet sırasını Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in isimleri olarak bildirilen
  ve anlamı şahsına özel olmayan bütün isimler almaktadır.
  Bu isimlere şunları örnek verebiliriz:
  Akıb
  Kerim
  Mukaffi
  Mücteba
  Müşeffa'
  Nimetullah
  Sirac
  Yasin
  Beşir
  Mahi
  Muslih
  Müddessir
  Mütevekkil
  Nur
  Şahid
  Zahir
  Emin
  Masduk
  Mustafa
  Müheymin
  Müzzemmil
  Rahim
  Şefi'
  Hadi
  Muhtar
  Muttaki
  Münir
  Necmussakıp
  Rauf
  Şehid
  Kayyım
  Mukaddes
  Mübeşşir
  Münzir
  Nezir
  Sadık
  Taha

  8. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın müslümanlar için seçtiği ve zikrettiği isimler de
  faziletli isimlerden sayılmıştır.
  Hatta bugün Anadolu'da yaygın olduğu söylenen bir geleneğe göre, doğan çocuğun babası olan şahıs,
  çocuğun doğum yılını, ayını, gününü, hatta saatini ve dakikasını Kur'an-ı Kerim'in iç kapağına yazarmış. Bundan sonra Kur'an'dan gelişigüzel bir sayfa açarak ilk ayette bir isim varsa onu, yoksa onu izleyen
  ayetlerdeki ilk ismi seçer, onu da doğum tarihinin yanına kaydederek çocuğuna isim bulurmuş.
  (Türk isimleri sözlüğü, K.Z. Gençosman, S.12)
  Bazı bölgelerde de "İsim kitabı olmalıdır. Kur'an'da geçmeyen bir isim vermek doğru değildir" gibi
  inançlar yaygındır.
  Bu inanışların doğru yönü olduğu muhakkaktır ama, bazı yanlışlıklara da sebep olabileceği unutulmamalıdır.
  Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir ismi almak veya rastgele bir kelimeyi isim olarak seçmek uygun olmayabilir. Kur'an'dan isim seçen kişi, o ismin anlamını, konulmasının uygunluğunu bilmeli ve öylece
  seçmelidir.
  Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlere, yukarıda geçen isimlerin dışında şu isimleri örnek verebiliriz.
  Burada sayacağımız isimler dışında başka bir isim yoktur şeklinde anlaşılmamalıdır. Sadece birkaç örnek
  vermeye çalışılıyor. Elbetteki daha birçok ismin konulması uygun olabilir.
  ERKEK İSİMLERİ:
  Abid
  Hafız
  Hikmet
  Mahmud
  Münfik
  Refia
  Sabir
  Seyyid
  Talut
  Ahsen
  Halil
  Ganit
  Muhsin
  Münib
  Recai
  Sacid
  Sıddık
  Varis
  Akif
  Halim
  İmran
  Müslim
  Refik
  Sultan
  Zakir
  Eflah
  Hamid
  Kazım
  Mücahid
  Rakib
  Reşid
  Saih
  Şakir
  Zeki
  Faiz
  Hanif
  Kiram
  Mü'min
  Raşid
  Rıdvan
  Saim
  Taib
  Zeyd
  KADIN İSİMLERİ:
  Meryem
  Sabire
  Taibe
  Mü'mine
  Sadıka
  Zehre
  Müslime
  Saime
  Zekiyye
  Naime
  Sıddıka

  Yorum yap


  • #3
   GÜZEL İSİMLER HANGİLERİDİR? 3


   9. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in tasvip ettiği isimler tercih sıramız olmalıdır.

   Bu isimler de sahabe isimleridir. Zira, sahabe-i kiram'ın isimleri Peygamber Efendimiz'in ya koyduğu,
   ya da konulmasına karşı çıkmayarak tasvip ettiği isimlerdir.

   ERKEK İSİMLERİ:
   Abbad
   Akil
   Amr
   Bilal
   Cerrah
   Eban
   Fadale
   Hakim
   Hasan
   Havvat
   Huneys
   Ka'b
   Mersed
   Mugire
   Osman
   Sa'd
   Sebre
   Suheyb
   Tarık
   Urve
   Vail
   Zübeyr
   Abbas
   Ala'
   Asım
   Bişr
   Cübeyr
   Ebubekr
   Fadl
   Halid
   Hassan
   Haydar
   Huzeyfe
   Kays
   Mesleme
   Mus'ab
   Ömer
   Safvan
   Sevad
   Süfyan
   Ubeyd
   Utbe
   Vakıd
   Adiy
   Ali
   Attab
   Cabir
   Cündüp
   Ebuzer
   Habbab
   Hallad
   Haşim
   Hilal
   Hüseyin
   Ma'mer
   Mes'ud
   Nuaym
   Rafi'
   Saib
   Sevban
   Süheyl
   Ubeyde
   Übey
   Vakkas
   Affan
   Amir
   Avf
   Cafer
   Dahhak
   Enes
   Habib
   Hamza
   Hatıb
   Hişam
   İkrime
   Ma'n
   Muaviye
   Nuayman
   Recai
   Said
   Sinan
   Şükran
   Ubeydullah
   Ümeyr
   Valid
   Aziz
   Ammar
   Bera'
   Cerir
   Dıhye
   Esved
   Hakem
   Haris
   Hattab
   Hubeyb
   İyas
   Mervan
   Muaz
   Nu'man
   Sabit
   Salim
   Suleyt
   Talha
   Ukbe
   Üsame
   Ziyad

   KADIN İSİMLERİ:
   Afra
   Betül
   Eme
   Habibe
   Halime
   Lübabe
   Nesibe
   Sevde
   Ümeyme
   Amine
   Cemile
   Erva
   Hadice
   Hamne
   Lübeyne
   Rebab
   Sümeyye
   Ümmügülsüm
   Atika
   Cümane
   Esma'
   Hafsa
   Hansa
   Mariye
   Rukiyye
   Şeffa
   Zehra
   Berire
   Cüveyriye
   Fahte
   Hale
   Havle
   Meymune
   Safiyye
   Şeyma
   Zeyneb
   Berre
   Dürdane
   Fatıma
   Halide
   Hind
   Müleyke
   Sehle
   Ümame


   10. Tercih sıramız Müslümanların kullandıkları isimler olmalıdır.


   Fıkıh kitaplarında yer alan ismin bu tercih sırası, hakikaten çok geniş ve tavizkàr bir hükümdür.
   Yine de İslam şahsiyetini muhafaza esas alınmıştır.
   İnsanlığı İslam'ın nurlu yoluna ve her iki cihanda mutluluk bahşeden Allah'ın gösterdiği esaslara çağırmayı
   görev kabul eden Muhammed ümmeti, elbetteki ismini seçerken rastgele değil, kalbindeki imanını yansıtan
   bir isim seçmelidir.
   Müslümanların çok kullandıkları isimlerden bazıları şunlardır:
   ERKEK İSİMLERİ:
   Adil
   Atıf
   Battal
   Burhaneddin
   Cemaleddin
   Efdal
   Esedullah
   Faik
   Faysal
   Feyzullah
   Habil
   Hammad
   Hüsameddin
   Kadirbillah
   Kemal
   Mahir
   Melikşah
   Meymun
   Muineddin
   Mu'tasım
   Nadir
   Nazif
   Nizameddin
   Rıfkı
   Sadreddin
   Selim
   Siyami
   Şerafeddin
   Tayyib
   Zeynelabidin
   Adnan
   Avni
   Bayezid
   Bülend
   Cevad
   Emanullah
   Eşref
   Falih
   Fazıl
   Firuz
   Hafızeddin
   Hani
   İhsan
   Kahirbillah
   Kenan
   Mahmud
   Memduh
   Meyrese
   Muizeddin
   Muzaffer
   Nafi'
   Nazzam
   Nureddin
   Rif'at
   Safiyullah
   Semih
   Suad
   Şerif
   Ubeda
   Zeyneddin
   Alaaddin
   Azer
   Bedreddin
   Bünyamin
   Cevdet
   Enis
   Ezrak
   Faris
   Fazlı
   Fudayl
   Hasf
   Haşmeddin
   İnayetullah
   Kaim
   Keşşaf
   Mansur
   Me'mun
   Mugiseddin
   Mukbil
   Münir
   Nasih
   Necati
   Nuri
   Rükneddin
   Safiyyuddin
   Seyfeddin
   Suud
   Şükrü
   Ulvi
   Arif
   Baaeddin
   Behlül
   Carullah
   Cüneyd
   Enver
   Fadıl
   Faruk
   Fehim
   Galib
   Haluk
   Haydar
   İsmet
   Kaimbiemrillah
   Kıvamuddin
   Ma'sum
   Mes'ud
   Muhlis
   Munis
   Mümtaz
   Nasreddin
   Neciyyullah
   Nurullah
   Rüstem
   Salahaddin
   Seyfullah
   Şamil
   Taceddin
   Vahdeddin
   Asaf
   Bahtiyar
   Bektaş
   Celaleddin
   Edhem
   Es'ad
   Fahreddin
   Fatih
   Fehmi
   Gazanfer
   Hamdi
   Hayreddin
   İzzeddin
   Lamih
   Mazhar
   Metin
   Muhtar
   Murad
   Nabi
   Nasrullah
   Necmeddin
   Razi
   Sa'di
   Sedad
   Seyyid
   Şaver
   Tahir
   Vasık

   Ataullah
   Bakır
   Besim
   Cem
   Edib
   Esed
   Fahri
   Fatih
   Fevzi
   Gıyaseddin
   Hamdullah
   Hayrullah
   İzzet
   Kamil
   Lütfullah
   Mehdi
   Mevdud
   Muhyiddin
   Murteza
   Naci
   Nasuh
   Nezih
   Reşiduddin
   Sa'deddin
   Selami
   Sirac
   Şemseddin
   Tal'at
   Zahid
   KADIN İSİMLERİ:
   Abbase
   Azize
   Belkıs
   Elif
   Fikriye
   Halise
   Hilal
   Kevser
   Meliha
   Münevver
   Nebahat
   Rebab
   Sirye
   Tayyibe
   Zehra
   Abide
   Bahire
   Betül
   Emine
   Firdevs
   Hamide
   Hurrem
   Kibariye
   Mes'ude
   Münire
   Nefise
   Sabahat
   Sükeyne
   Tuba
   Zübeyde
   Adile
   Bedriye
   Beyza
   Enise
   Hacer
   Hanife
   Hüsniye
   Latife
   Muazzez
   Müşerref
   Nesibe
   Sacide
   Şakire
   Ufeyra
   Züleyha
   Aliye
   Behice
   Cahide
   Fahire
   Hadiye
   Hasibe
   Kadriye
   Lütfiye
   Munise
   Müzeyyen
   Nezihe
   Saliha
   Şerife
   Ulviye
   Emre
   Behire
   Cedda
   Fahriye
   Hafiza
   Havva
   Kamile
   Macide
   Mübeccel
   Naciye
   Nuriye
   Sare
   Şükriye
   Zahide
   Arife
   Behiye
   Cüheyne
   Feride
   Hakime
   Hayriye
   Kerime
   Makbule
   Müberra
   Nazife
   Rabia
   Selime
   Tahire
   Zakire

   Yorum yap


   • #4
    GÜZEL İSİMLER HANGİLERİDİR? 4
    11. Diğer sayfalarda saydığımız sıralamadan sonra, gönlümüze göre bir kıyas yaparak
    tercih edebiliriz.
    Bu son tercihimizde; Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in hadisleri ve müslümanların tercih ettikleri
    isimlerdeki anlayışa göre anlamı güzel, kişinin haline uygun ve kalbindeki imanını yansıtacak isimleri
    etmeliyiz.
    Bu şekilde kullanılmış olan ve kullanılabileceğine inandığımız isimlerden bazıları şunlardır:
    ERKEK İSİMLERİ:
    A tuf
    Behhan
    Erva
    Fedakar
    Hazım
    İrfan
    Kaşif
    Keremşah
    Mahbub
    Mecdeddin
    Merzuk
    Muhib
    Mu'temid
    Muzaffereddin
    Müdrik
    Müşfik
    Nebil
    Nesib
    Sahir
    Şadan
    Şihabeddin
    Vecih
    Zihni
    Bahir
    Cahiz
    Fahim
    Fehham
    İhvan
    İzzi
    Kerameddin
    Lebib
    Makbul
    Mecdud
    Mesrur
    Muhibbeddin
    Muti'
    Mübarek
    Müeyyed
    Mütevekkil
    Necib
    Nesim
    Samih
    Şecaaddin
    Taki
    Veciheddin
    Zinnur
    Bedir
    Dürri
    Fahir
    Ferhan
    İkbal
    Kadri
    Kerami
    Lebik
    Ma'ruf
    Melih
    Meşkur
    Muhterem
    Mut'im
    Mübarezeddin
    Müfid
    Müttaki
    Necib
    Racih
    Sinaeddin
    Şehim
    Takiyyuddin
    Veliyyullah
    Zühdi
    Bedrulcemal
    Ecmel
    Fazlullah
    Ferruh
    İmadeddin
    Kaid
    Kerem
    Lezir
    Ma'şuk
    Melik
    Mufaddal
    Mutahhar
    Muvahhid
    Mücahiduddin
    Mükrim
    Nafiz
    Necih
    Rasih
    Siraceddin
    Şemim
    Teymullah
    Veliyyuddin

    Erib
    Fecri
    Hafi
    İmameddin
    Kani
    Keremkar
    Lütfi
    Mebruk
    Mergub
    Mugis
    Mu'temil
    Muvakkar
    Mücteba
    Münif
    Naki
    Necil
    Safaeddin
    Sulhi
    Sihab
    Vafi
    Yumni


    KADIN İSİMLERİ:
    Abiye
    Asıme
    Behnane
    Edibe
    Faika
    Fehmiye
    Hilmiye
    Lebibe
    Melek
    Muhlise
    Mübareke
    Nafia
    Necile
    Rıfkıyye
    Samime
    Vahibe
    Zerrin
    Affe
    Atıfe
    Beria
    Eribe
    Faize
    Ferhunde
    Hulkiye
    Lebika
    Memduha
    Muhsine
    Mükrime
    Nakiyye
    Nevvare
    Sabriye
    Selma
    Vecahat
    Zühriye
    Afife
    Baria
    Celile
    Eslem
    Farise
    Hamdiye
    Huriye
    Lem'an
    Memnune
    Mukbile
    Münibe
    Nasuhiye
    Raife
    Sa'diye
    Sulhiye
    Vecihe
    Zülal
    Akife
    Basriye
    Ceyda
    Esman
    Fatine
    Hammade
    İsmet
    Mebrure
    Mergube
    Mutahhara
    Müzehher
    Nebile
    Raika
    Saide
    Sündüs
    Yumniye

    Akile
    Bedia
    Dürriye
    Fadıla
    Fazıla
    Hıfzıye
    Kudsiyye
    Mediha
    Mesrure
    Mutia
    Nadire
    Necibe
    Rezan
    Samiha
    Şukufe
    Zarife

    Yorum yap


    • #5
     Allah razı olsun admin benim favorim büyük hünkar abdullhamid han.

     Yorum yap


     • #6
      Hocam bu isimler güzel hoşta ne yazıki dönemimizde bu isimleri eski olarak adlandırıp kimse evlatlarına bu isimleri vermiyor napmak lazım bu önyargıyı kırmak için.

      Yorum yap


      • #7
       Misafir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
       Hocam bu isimler güzel hoşta ne yazıki dönemimizde bu isimleri eski olarak adlandırıp kimse evlatlarına bu isimleri vermiyor napmak lazım bu önyargıyı kırmak için.
       haklısın kardeşim herkes benim ismim farklı olsun kimsede bulunmasın daha önce takılmamış olsun anlayışında..
       Bu anlayışı kırmak için bu isimler çocuklara konmalıdır teşvik edilmelidir
       Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

       FORUM KURALLARI

       Yorum yap

       Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
       Auto-Saved
       Embarrassment :o Wink ;) Mad :mad: Confused :confused: Smile :) Big Grin :D Stick Out Tongue :p Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
       x
       Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
       x

       Cevap kısmına "mumsema" yazınız

       Unconfigured Static HTML Module

       Collapse

       Static HTML Module Content
       Hazırlanıyor...
       X