Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Zekatın hikmetleri ve yararları nelerdir? Maddeler halinde

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Zekatın hikmetleri ve yararları nelerdir? Maddeler halinde

  Zekat almanın ve zekat vermenin başlıca hikmetleri ve yararları  Zekatın Hikmeti kısaca
  Zekatın farz kılınış hikmetleri, zekât veren için on iki, alan için de sekiz yarar zikretmiştir.  Zekatın veren için yararları şunlardır:

  1- Zekat aşırı dünya tutkusunu kalpten gidermek, mala karşı aşırı düşkünlüğü kırmak, nefsin bütünüyle ona yönelmesini engellemek için yararlı bir ilaçtır. Allah'ın: "Onların mallarından sadaka al ki, bununla kendilerini temizlemiş ve onları bereketlendirmiş olasın." (Tevbe, 9/103' ayetinde de bu gerçek belirtilmektedir.

  2- Dünya lezzetlerine sınır koymak, Allah rızasını kazanmak için sarf etmekle, Allah'a kulluk dünyasına ve Allah rızasını kazanmaya yöneltmek..

  3- Mal azgınlığının ve kalb katılığının önünde durmak. Nitekim Allah Teala: "Çünkü insan kendisini müstağni gördü diye gerçekten azar." (Alak, 96/6-7) buyuruyor. O halde zekât, azgınlığı azaltır, kalbi Rahman'm rızasını kazan­maya çevirir.

  4- Başkalarının üzüntülerini hissetme, insanlara iyilik etme, onlara hayır ulaştırmaya çalışma, onlardan afetleri giderme yoluyla nefsi terbiye etmek. Bu, Allah'ın sıfatlarmdandır. Nitekim, Peygamber (s.a.): "Allah'ın ahlakıyla ahlâklanın" buyurur.

  5- Fakirlerin zenginlere sevgisini çoğaltmak. Çünkü onlara vermek sevgi­lerini kazandırır. İbni Adiyy, Ebu Nuaym ve Beyhakî'nin, İbni Mes'ud'dan riva­yet edip sahih dediği hadiste Peygamber (s.a.): "Kalbler, iyilik edene sevgi, kötü­lük edene de buğz duygusu üzere yaratılmıştır" buyurur. Onu sevdikleri zaman da, ona hayır dua ederler. Bu hayır dua da, insanın nimet içinde kalmasına sebep olur. Allahü Teâlâ şöyle buyurur: "İnsanlara fayda verecek olan şeye gelin­ce, işte bu yeryüzünde kalır" (Ra'd, 13/17). Peygamber Efendimiz de hadisinde "Mallarınızı zekâtla koruyunuz" buyurmuştur.

  6- Zekât, insanı bir şeyle zengin olduğunu zannetme derecesinden daha yüksek dereceye -her şeyden müstağni olma- yükseltir. Birincisi mahlûkatın, ikincisi hakkın sıfatıdır.

  7- İyilik, hayır ve genelin yararına mal sarfetmek, dünyada sürekli övgü ve ahirette sürekli sevabı gerektirir. Bu, yok olmaya maruz -çünkü mal, yok olup gidicidir- iken, malı kabre ve kıyamete nakletmeye sebep olur.

  8- Şüphesiz mal harcamak, meleklere ve peygamberlere; harcamamak ise kınanmış cimrilere benzemektir. O halde harcamak daha iyidir.

  9- Hayır ve rahmet dağıtmak, Hak Teâlâ'nm sıfatlarındandır. Hayır yolla­rından birinde harcamada bulunmak, Allah'ın ahlakıyla ahlâklanmaya sevke-der.

  10- İman ruhî, namaz bedenî mutluluğu gerçekleştirdiği gibi, maldan har­camada bulunmak da, toplum saadetini gerçekleştirir.

  11- Zekât, nimete şükürdür. Nimet verene şükür ise vaciptir. Nimete şü­kür: Nimeti verenin rızasını kazanmaya sarfetmektir.

  12- Şüphesiz zekâtın vacip oluşu, müslümanlar arasında sevgi meydana gelmesini, onlardan kinin gitmesini sağlar.  Zekatın alan kimseye sağladığı faydalar şunlardır:

  1- Bir ihtiyacını ve bir gediğini gidermek.

  2- Aslî ihtiyacından fazla olanı âtıl bırakmamak. Çünkü Allahü Teâlâ ma­lı, istiflemek, biriktirmek ve tutmak için değil, ihtiyaçları gidermek için bir araç olarak yaratmıştır.

  3- Mal, Allah'ın malı, zenginler onun hazinedarları, fakirler de Allah'ın ai­le fertleridir. Bu iki grubun, birbiriyle dayanışma içinde olmaları, birbirlerine acıyıp şefkat göstermeleri, birbirleriyle yardımlaşmaları ve Allah'ın kulların­dan muhtaçlara, Allah'ın aile fertlerine vermekle, kâinatın hakiki sahibi Al­lah'ın emrini uygulamak gerekir.

  4- Hikmet ve rahmet, zenginin bir kısım malını, muhtaç, çalışmaktan aciz fakire sarfetmesini gerektirir. Bu, İslâm'da sosyal dayanışmayı gerçekleştirir.

  5- Zekât, fakirin noksanlığını giderir. Zekât veren de, zekât vererek mey­dana gelen noksanlığı alış veriş yaparak giderir.

  6- Suç işleme ve düşmanlığı önler. Eğer, zenginler fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamasa, fakirler hırsızlık gibi hoş olmayan hareketlere cesaret ederler, ya da İslâm düşmanlarına katılırlar.

  7- Zekât, bütün mükelleflerin hem sabır, hem de şükür sıfatıyla vasıflan­malarına yardım eder. Peygamber (s.a.), Beyhakî'nin Enes'den rivayet ettiği hadisde -hadis zayıftır-: "İman, iki yarımdır: Bir yarısı sabır, bir yarısı şükür­dür" buyurur. Zengin, zekâtı verdiği zaman, nimete şükretmiş, maldan bir parçanın noksanlaşmasma sabretmiş olur; zekât fakire verildiği zaman, fakir de, sabreden kimse iken, aynı zamanda şükreden kimse olur.

  8- Fakir, zekât almakla, zenginin dünyada kınanma ve ayıplanmadan, ahirette, cehennem azabından kurtulmasına yardım etmiş olur. Onun için fa­kir, zenginin cehennem ateşinden kurtulmasına yardım eden kimse oluyor.
  Mumsema "makaleler" başlığımızı ziyaret eder misiniz. yorum yazana dua ederiz

  TIKLA OKU


  Site Kurallarını Mutlaka Okuyalım

  FORUM KURALLARI

 • #2
  Kişiye Cömertlik ve verme meziyetlerini kazandırır kalbimdeki cimrilik köklerini söküp attırır malın azaltılmasından ziyade bereketlenme ve artma duygusunu hissettirir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ve zekat malı eksiltmez buyurmuştur bu hakikatı dile getirmişlerdir eksiltme söz konusu olur mu Hayır Zira Allahu Teala zekat sayesinde malı bereketlendirir ve mala dokunabilecek zararlardan insanların kötü gözlerinden korur Nihayet Allah'ın büyük sevabına ve rızasına sebep olur
  zekat veren ile alanların arasında sevgi ve kardeşlik Bağlarını kuvvetlendirir Eğer bu İslami rukün toplum arasına yayılır ve zekat vecibesi ile mükellef olan her Müslümanın servetin de ki bu vecibe yi bir hak olarak üstü haklarına verirse toplumun fertleri arasında kopmaz bir sevgi ve paylaşma Bağları vücut bulur Üstelik bunlar bir kaynaşma olmazsa toplum fertleri birbirlerine destek olamaz Bir binanın taşları ve bir vücudun azaları gibi yekvücut haline gelemez
  zekat toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin ve fakirlerin ihtiyaçlarını ve açıklarını gideriz Şüphesiz zekat bu problemi halleden yada asgariye indiren ve toplumu koruyan bir sigortadır
  zekat pek çok işsizliği ortadan kaldırır fakirliğin en önemli problemi fakir bir kimsenin kendisine bir iş veya bir sanat açacak paraya sahip olmamalıdır Oysa zekat Müessesesi hakkıyla tatbik edilirse fakir bir kimse kendisine Meşru bir iş kurabilecek kadar zekat malından alabilme hakkına sahip olur Böylece Kendi iş gücünü de kullanacak duruma gelir ve başkasına yük olmaktan çıkmış olur
  zekat kalpleri kim ve hased pisliklerinden temizleyen yegane vesiledir Zira fakir bir kimse genelde Servet sahibine karşı kin ve Haset taşır ve aynı zamanda zenginin elindeki Servet de kirlidir Çünkü bir servet içinde fakir fukara Hakkı bulundukça o hap bu Servet için bir lekeden başka bir şey değildir
  Şu halde fakirim kalbi kim ve hasetten Servet sahibinin kalbi cimrilikten ve Serveti de lekeden ancak zekat ile temizlenebilir. Nitekim Allahu Teala Efendimiz s.a.v. E şöyle demiştir
  Habibim, Servet sahiplerinin mallarından zekat alzira zekat onların mallarını temizler ve kalplerini arıtır buyurmuştur

  Yorum yap

  Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
  Auto-Saved
  Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
  x
  Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
  x

  Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

  Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

  Unconfigured Static HTML Module

  Collapse

  Static HTML Module Content
  Hazırlanıyor...
  X