Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

ilk vahiy ramazan ayında başladı

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • ilk vahiy ramazan ayında başladı

  Vahyin Ramazanda Başlaması


  Mübarek Ramazan ayında vuku bulan olayların en büyüğü şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in nüzulüdür.

  Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a) hicretinden 13 sene önce Ramazan ayının 27'si veya 24'üne tekabül eden pazartesi günü Hz. Peygam-ber'e vahiy inmeye başladı.[68]

  Allah Teâlâ şöyle buyurur:

  Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. (Bakara/185)

  Allah Teâlâ Kur'an'ın nüzulünün başladığı geceden de şöyle söz eder:

  Biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O, işitendir, bilendir. (Duhan/3-7)

  Bu konuda Kadr sûresinde de şöyle buyurur:

  Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Tâ fecre kadar.

  Hz. Peygamber (s.a) Kur'an nazil olduğu zaman 40 yaşında idi. Vahiy inmeye başlamadan önce bir süre rüyalar görmüş ve bu rüyalar sanki güneşli bir günün aydınlığı gibi apaçık gerçekleşmişti. Bu, onun gönlünün saflığından, ruhunun temizliğinden ve Allah'ın kendisini peygamberlik görevine hazırlamakta olduğundan dolayı idi. Allah Teâlâ peygamberlik görevini kime vereceğini bilir.

  Sonra Allah Teâlâ, Hz. Peygamber'e (s.a) düşünmesi, tefekkür etmesi, atası İbrahim'in (a. s) dini olan Hanif dini üzere ibadet etmesive vahyi almaya daha fazla hazırlıklı hale gelmesi için uzleti sevdirdi. Bu sebeple Mekke civarındaki Hira mağarasına çekiliyor ve orada günlerce yalnız kalıyordu. Sonra eşi Hatice'nin yanına dönüyor, ihtiyacı olan azığı alıyor ve mağaraya tekrar gidiyordu. Günler böylece geçiyordu.

  İnsanlık tarihinin kuşkusuz en hayırlı gecesinde Hz. Peygamber Hira mağarasında bulunuyordu. Bir sükûnet hakimdi. Mağaranın her köşesini birdenbire parlak bir nur kaplayıverdi. Rahman'in elçisi Cebrail, Rasûlullah'a yöneldi ve ona oku! dedi. Hz. Peygamber şaşkınlık içinde: "Ben okuma bilmem" dedi (belki de neyi okuyayım? demek istedi). Sonra Cebrail, Hz. Peygamber'i tuttu ve onu uyarmak ve peygamberlik yükünü taşımaya alıştırmak için takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve ona bir defa daha: Oku! dedi. Hz. Peygamber yine: "Ben okuma bilmem" dedi. Cebrail aynı şeyi ikinci, üçüncü defa yaptı, sonra ona şöyle dedi:

  (İkra bismi rabbikellezi halak...) Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten rabbin, en büyük kerem sahibidir. (Alak/1-5)

  Bu âyetler yüce Allah'ın kelâmından ilk inen ayetlerdi. Ramazan ayı bu olayla büyük bir şeref kazandı. Şüphesiz Kur'an'm inişi, her türlü nimetlerin bağışlayıcısı olan yaratıcının kullarına lütfettiği en büyük hediyesidir. İnsanlık tarihinde meydana gelen en büyük ve en önemli olaydır. Belki de Allah Teâlâ Haşr/21 ayetinde bu olayın büyüklüğüne işaret etmektedir:

  Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. (Haşr/21)

  Bununla beraber Allah Teâlâ dikkatleri Kur'an'ın nüzulünün büyüklüğüne çekmek istemiştir. Nisa suresinde Peygamberine hitaben şöyle buyurmaktadır:

  Allah sana kitap ve hikmet indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti ne büyüktür. (Nisa/113)

  Hicr sûresinde de şöyle buyurur:

  Doğrusu Kitab'ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz. (Hicr/9)

  Nahl suresinde ise şöyle buyurur:

  İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. (Nahl/44)

  Yine Nahl suresinde şöyle buyurur:

  Ayrıca bu kitabı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

  (Nahl/89)

  İsra suresinde de şöyle buyurur:

  Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. (İsra/82)

  Kehf suresinde şöyle buyurur:

  Hamdolsun Allah'a ki, o, insanları kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışta bulunan mü'minlere, kendileri için içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir olduğunu müjdelemek için kulu Muhammed'e kendisinde hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitabı indirdi. (Kehf/1-3)

  Furkan suresinde ise şöyle buyurur:

  Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah, yüceler yücesidir. (Furkan/1)

  Mübarek bir ayda, Ramazan ayında vuku bulan bu nüzulün büyüklüğünü akıl ve gönüllere hissettirmek için Kur'an'm nüzulünden söz eden onlarca âyet-i kerimeden bunlar sadece bir bölümüdür.

  Hz. Peygamber (s.a) insanları İslâm'a davet etmeye başlamadan önce vahiy inmeye başladığına göre bu Allah Teâlâ'nın Ramazanı daha önceden onurlandırdığının işaretlerinden birisidir. Ahmed ibn Han-bel ve İbn Merduyeh'in rivayet ettikleri şu hadisde bu mana daha da açık bir şekilde anlaşılmaktadır:

  Hz. İbrahim'in sahifeleri Ramazan'ın ilk gecesinde indirildi. Tevrat, Ramazanın 6'sında indirildi. İncil, Ramazanın 13. gecesinde indirildi. Kur'an ise ramazanın 24. gecesinde indirildi.
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Frown :( Big Grin :D Confused :confused: Embarrassment :o Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X