Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Ramazanda meydana gelen önemli Olaylar

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ramazanda meydana gelen önemli Olaylar

  Ramazanda Vukubulan Meşhur Olaylar


  Soru: Taritı boyunca Ramazan ayında meydana gelen önemli olaylar nelerdir?

  Cevap: Çocukluğumda köyüm olan Becelât'da iken Ramazanı, bize uğrayıp geçen veya bizim kendisine uğrayıp bitirdiğimiz bir zaman parçası olarak değil, bilakis güzellik ve yüceliği, heybet ve çekiciliği olan mücessem ve müşahhas bir varlık olarak tasavvur ederdim. Sanki o heybetli ve vakur bir ihtiyar gibiydi. Duygularım onun varlığını (lâyık olduğu şekilde) kavrayamıyor veyaşeklini şemalini tasvir ve tarif edemiyordu. Sanki o mekan ve insana yöneliyor, etrafında ışıklar ve gökkuşağı bulunuyordu. Her tarafı nurla kaplıyor, insan kalbi sevinç ve neşe ile doluyordu. Bu sebeple insanlar onu büyük ve değerli bir misafir gibi veya uzun zamandır dönmesi beklenen aziz bir dostu karşılar gibi karşılıyorlardı. Onun gelişiyle de insanları bir sevinç kaplıyordu.

  Ramazanı karşılamak, Ramazan hilalini gözetlemek, onun gelişini "merhaba ey şehr-i Ramazan merhaba" diyerek selamlamak, onu sanki kendisiyle konuşuyormuş gibi anlatmak ve ona nida etmek, işte bütün bu üsluplar benim gönlümdeki tasavvur ve düşünceyi pekiştiriyordu. Hatta küçüklüğümde Ramazanın her gece sahur vaktinden hemen önce yeni bir güne hazırlanmak için sahura kalksınlar diye insanları uyandırmak üzere dolaştığını tasavvur ederdim.

  Ramazan bizi oruç ve teravihiyle, iman ve Kur'an'ıyla meşgul eder, nihayet son günlerine gelinir ve yetişkin çocuğun aklını çelen bu tasavvur tekrar geldiği yere dönerdi. Hüzünlü bir sesle Ramazana veda etmek için tekrarlanan o etkili ilahiler de bu tasavvurun derinleşmesine yardım ederdi. Bu ilahiler önce onları söyleyenleri etkiler, hatta çoğu zaman gözlerinden yaşlar dökülürdü. Sonra dinleyenlerin gözlerinden de yaşlar boşanırdı. Çocuk da onlarla birlikte ağlar ve bu vakur, heybetli ihtiyar Ramazanın yolculuğa niyet ettiğini ve çocuğun bilmediği bir yere gitmeye karar verdiğini tasavvur eder.

  Veda ilahilerini söyleyenlerin: "Ne olur, Allah'a bizden şikayetçi olma, bizim kusurlarımıza bakma, çünkü bağışlamak iyilerin adetidir, bizi her sene ziyaretinden mahrum etme, esenlikle git ve gelecek sene de esenlikle geri gel" diye ricada bulundukları zaman çocuğun düşünce ve üzüntüleri daha da artar. Nihayet bu tasavvurun sonuna ulaşır, bu noktada çocukta bulunan; Ramazanın mücessem ve müşahhas bir varık olduğu, soyut bir zaman ya da vakit olmadığı, gelip gittiği, sonra tekrar döneceği vs. düşüncesi iyice pekişir.

  Çocukluktan kurtulup, kaderin benim için seçtiği dinî tahsil halkasına katıldığım zaman Ramazanın İslâm'da ve müslümanların hayatında en önemli ibadet ve itaat ay'ı olduğunu, Kur'an'm ismini pek çok yerde överek ve yücelterek andığım, İslâm ve müslümanların varlığındaki en büyük şeyin yani Kur'an'm nüzulünün gerçekleştiği bir ay olduğunu anladım. Ramazanda nazil olan Kur'an müslümanlar için bir şifa, bir gıda ve bir ziya olsun diye indirilmiştir.

  Sünnet, Ramazan'dan sanki aziz ve kıymetli bir misafir gibi söz ederek ona çok büyük önem verir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

  Size mübarek bir ay olan ramazan geldi. Allah Teâlâ o ayda oruç tutmayı size farz kıldı. O ayda gök kapıları açılır ve cehennem kapıları kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulur. Onda Allah Te-âlâ'nın bin aydan daha hayırlı bir gecesi vardır. Kim o gecenin hayrına saygı gösterir, o geceyi ihya ederse Allah da ona (cehennemi) haram eder.

  Bu hadis, Ramazanın müslümanların önünde tevbe etmeleri, Allah'a yönelmeleri itaat ve ibadet etmeleri, insanların kalbine vesvese veren sinsi şeytanın vesvesesinden yüz çevirmeleri için altın bir fırsat

  olduğuna işaret eden mecazi bir anlatım örneğidir. Ramazan ayının bu atmosferi içinde günah işleyenlerin sayısında bir azalma, itaatkarların sayısında da bir artış meydana gelir. Büyük kalabahlar Allah'ın rahmet ve mağfiretine nail olurlar ve yaptıkları ibadet ve iyilikler kabul edilir. Sanki bu ay bir hidayet ve istikamet ayıdır. Hadisin işaret ettiği gök kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapatılmasından ve azgın şeytanların zincire vurulmasından kastedilen anlam da budur. Çünkü Ramazan esnasında müslümanların hayatında ibadet ve itaatten başka bir şey yoktur. Nitekim Öyle de olması gerekiyor.

  Abdullah ibn Abbas'tan (r.a) şöyle dediği rivayet edilir: Hz. Peygamber (s.a) insanların en cömerti idi. Ramazanda en cömert olduğu zaman ise Cebrail ile buluştuğu zamandı. Cebrail (a.s) Ramazan çıkıncaya kadar her gece Hz. Peygamberle (s.a) buluşurdu ve Peygamberimiz ona Kur'an'ı arzederdi. Cebrail'le buluştuğu zaman esen bereket rüzgarlarından daha fazla iyilik ve ihsanda bulunurdu.

  Bu rivayet, Ramazanın konumunu mükemmel bir şekilde tasvir etmekte ve onun diğer günler arasındaki yerini övmekte ve yüceltmektedir. Temizlenmek, tefekkür etmek ve (sorumluluklarını) hatırlamak için bu ayın bir fırsat olarak değerlendirilmesini net bir şekilde teşvik etmektedir. Ramazanın kullar tarafından oruçla, gece ibadetiyle, iyilik ve hayırlarla, iman takviyesiyle ve iyiliklerin daha fazla yapılmasıyla karşılanması gereken değerli bir ziyaretçi olduğunu insanlara veciz bir şekilde bildirmiştir. Kur'an sofrasıyla irtibatı takviye etmiştir.

  İslâm tarihinin günler ve yıllar arasındaki seyrini dikkatlice incelediğim zaman bir de gördüm ki pek çok kahramanlıklar, şeref ve iftihar vesilesi olaylar Ramazan ayında gerçekleşmiştir. Bu Ramazan ayının büyüklük ve heybetini artırmaktadır. Bu durum Allah Teâlâ'nın bu aya bahşettiği sırlardan bir sırdır. Ve yine gördüm ki Allah Teâlâ izzet ve şerefle irtibatlı pek çok olay için zamanlama olarak Ramazan ayını tercih etmiştir. Bu olaylardan pek çoğunda büyük ibretler vardır.

  İslâm tarihinde Ramazan ayında cereyan eden olayları yıllarca izledim. Bu olayların kimisi cemaatlerin/toplulukların, kimisi fertlerin başından geçmiştir. Bunların arasında fetihler, cihatlar, savunma ve kurtuluşlar vardır. Veya büyük şahsiyetlerden bir kısmının doğum veya ölüm tarihleri Ramazan ayına denk gelmiştir. Ya da bunlara benzer pek çok olay vuku bulmuştur. Bunları incelediğim zaman önümde yüzlerce sayfa içinde açıklanıp yorumlanarak arzedilmeye muhtaç muazzam bir malzeme olduğunu gördüm ve bunu gerçekleştirmeye niyet ettim.

  Bunun gibi geniş çaplı bir proje, yorucu bir çalışmayı gerektirdiği gibi, okuyucunun da gayret ve zaman yönünden ona bilinçli bir destek vermesini gerektirir. Bu gayret ve zamanı da bütün insanlar kolayca veremezler. Eskiden kalma şöyle bir deyim vardır: Bir şeyin tamamı elde edilemiyor diye hepsi terkedilmez.

  Yine şöyle denilmiştir: Bir şeyin parçası o şeyin bütününe delalet eder.

  Bundan dolayı biz de bu mahdut/sınırlı yerimizde, azık edinmek ve ibret almak isteyenlere bir azık ve öğüt olması için "Ramazandaki büyük olaylar"dan bir bölümünü arzetmekle yetineceğiz.

  (Ey mü'minler!) Ahiret için azık edinin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden korkun! (Bakara/197)

  Niyet, Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu konudaki ümit ve beklentiler çok büyüktür. Bir gün "Ramazandaki önemli olaylar" ana başlığının kapsam alanına giren bu zengin ve muazzam malzemenin okuyucuya sunulmasında başarıya ulaşılacaktır. Maksat okuyucuya, müslü-manların dünya hayatındaki yolculukları boyunca mübarek Ramazan ayı ile ilgisi bulunan hatıralar, ibretler, dersler ve önemli olayların zengin dünyasında bir gezinti yaptırmaktır.
Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
Auto-Saved
Wink ;) Mad :mad: Big Grin :D Frown :( Embarrassment :o Confused :confused: Stick Out Tongue :p Smile :) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
x

Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

Unconfigured Static HTML Module

Collapse

Static HTML Module Content
Hazırlanıyor...
X