Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Collapse

Taharet nasıl alınır

Collapse
X
 •  
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Taharet nasıl alınır

  El İle Temizlenmek

  Tuvalette temizlik nasıl yapılmalıdır


  SORU: Bazı doktorlar idrar ve dışkı ihtiyacını giderdikten sonra eli kullanarak su ile temizlenmenin dizanteri hastalığına sebep olduğunu ve bu hastalığın bulaşıcı olduğunu söylemekte, bir önlem olarak da suya başvurmaksızın tuvaletlerde bulunan, özellikle bu iş için yapılmış olan kağıtlarla temizlenmeyi öğütlemektedirler. İslâmiyet böyle bir anlayışı kabul eder mi? Hem suyu, hem tuvalet kağıdını kullanarak temizlenebilir miyiz?

  CEVAP: İslâm dini zahiri ve sadece bir takım nasslara bağlı olmayı esas alan bir din değildir. İslâmiyet birtakım hedef ve maksatları olan bir dindir.

  İslâm'ın ruhunu oluşturan genel esaslara baktığımızda, tuvaletlerde bulunan Özel kağıtların temizlenmek için kullanılmasında bir enge*lin olmadığını anlarız. Yeter ki bu kağıt pisliği bulaştığı yerden temizleyip arıtsın. Çünkü fıkıhta bu temizleme işine verilen istincâmn anla*mı, pisliğin çıktığı yeri ve çevresindeki pisliğin bulaşıklarını temizle*mek ve pisliği gidermektir.

  Arabça'da istincâ kelimesinin türetildiği kök, kesmek anlamını ifade eder. Demek ki istincâ eden kimse vücudundan çıkan idrar ve dışkıdan geriye kalan pisliği söküp atmakta, vücudundaki pisliği kesip yok etmektedir.

  Tuvalet ihtiyacından sonra temizlenmek demek olan istincâ sün*nettir. Öyle bir sünnettir ki, terk edilmesi, yapılmaması mekruhtur. Fıkıh kitaplarında uzun uzadıya anlatıldığı üzere bazen istincâ farz olur.

  Bu konuda esas olan temizlenmek için su veya taş kullanmaktır. Taş kullanma işine fıkıhta isticmâr denmektedir. Nitekim bu tâbir ha*diste şöyle kullanılıyor:

  Taş ile temizlenen tek sayıda taş kullansın. Böyle yapan temizlen*me işini güzelce yerine getirmiş olur. Tek sayıda temizlenemeyen için ise bir sakınca yoktur. (Buharî)

  Fıkıhçılar bu esastan hareketle şöyle demişlerdir: Taş gibi ve onun yaptığı işi yapacak durumda olan toprak, bez, yün, pamuk gibi her şey hükümde aynıdır. Bunda şu hususlar önemlidir. Temizlenmede kullanı*lan madde çok değerli olmamalı, temizleyici özelliği bulunmalıdır.

  Şu nefis ifade bu konunun fıkıhçılarca nasıl değerlendirildiğini gösteriyor: İstincâ'dan maksat temizlenmektir. Bundan dolayıdır ki, taharetlenirken en çok temizleyici ve bedeni ve eli bulaştırmayacak en sağlıklı yol seçilmelidir.

  Değerli okuyucu!

  Temizlenmede kullanılması sözkonusu olan maddelerin caiz olup olmadığını bildirmek için fıkıh âlimlerinin çok ince bir şekilde konuya eğildiğini göreceksiniz.

  Fıkıhçılar kemik, yiyecek maddesi, kurumuş hayvan dışkısı veya insan dışkısı, üzerinde yazı bulunan ve değerli olan kağıt, daha önce başkası tarafından temizlenmek için kullanılmış taş, kireç, kiremit, cam ve kendisinden jararlanılabilen, değer ifade eden her şeyi tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra temizlenmek için kullanmanın mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bununla beraber bu sayılanlar temizlenme işin*de kullanılsa ve temizlenme gerçekleşirse yeterli ve geçerlidir.

  Öte yandan İslâm fıkhının tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra titiz bir şekilde temizlenmeyi, pislikten ve bulaşıcı hastalıktan, ma*lın yersiz-boş yere harcanmasından kaçınılmasını emrettiğini görüyoruz.

  Ayrıca fıkıhcıların temizlenme işinde ellerin de temizlenmesini, kokunun tamamiyle giderilmesini şart koştuklarını okuyunca, onların din ile tıp arasındaki sıkı bağı iyi bir şekilde anladıklarına inanmak gerekiyor.

  Niçin o kadar uzağa gidiyoruz? Selef -ilk dönemlerdeki ilim adamları- bu meselede daha açık bir biçimde fetva vermişlerdir. Şöyle ki: Temizlenmek için kullanılacak taş'tan maksat katı, temiz ve pis*liği giderip temizleyeci olan ve muhterem olmayan her şeydir. Fukaha tarafından bildirilen maddeler arasında bugün temizlenmede kullanıl*ması öngörülen kağıt da vardır. Kağıtla pisliğin temizlenmesi hususun*da kağıdın fiyat yönünden çok değerli olmaması, kağıdın tüketimiyle büyük bir zararın meydana gelmemesi şart koşulmuştur. Dikkat edilir*se bu husus, fıkıhçılarca dikkate alınan ekonomik bir noktadır. Ote yandan temizlenmekte kullanılan kağıtta yazı olmamalıdır. Çünkü islâmiyet ilme, müslümanlar yazıya değer vermektedir. Şu kadar ki kağıtta yazılı olanlar saygı duyulmayacak şeyler ise bazı âlimlerce böyle bir kağıdı kullanmakta bir sakınca görülmemiştir.

  Hanefî mezhebinde bu konuda şu kayıtlara rastlıyoruz: İslâm'a göre saygı gösterilmesi gereken şeylerle idrar ve dışkı ihtiyacı giderildikten sonra silinip temizlenmek mekruhtur. Zira müslümanın sahip olduğu "malım" diye bildiği şeyleri zayi edip yabana atmasının yasak olduğu hadislerde bildirilmiştir. (Buharı)

  Saygı gösterilmesi gereken şeyler arasında insan bedenine ait parçalar ve üzerinde yazı bulunan kağıt da vardır. İnsan kâfir de olsa, ölmüş de olsa insan olmak yönüyle saygıya değerdir. Kağıt üzerine yazılan yazı, cümle ifade edecek şekilde olmayıp, tek tek harfler şek*linde dâhi olsa bu yazı kağıdı saygı değer kılar. Üzerine yazı yazılma*ya elverişli olan kağıt da saygıdeğerdir. Üzerine yazı yazmaya elveriş*li olmayan kağıdı ise temizlenmekte kullanmak mekruh olmaksızın caizdir.

  Bunlarla temizlenmenin mekruh olması temizlenmede kullanılan şeyin ekonomik değeri olan birşey olmasına bağlıdır. Böyle bir mad*denin temizlenmekte kullanılması onu telef ederse veya değerini düşü-rürse mekruhluk sözkonusudur. Fakat temizlenme işinden sonra yıka*nıp kurutulursa ve madde eski haline dönerse mekruh olmaz.

  Şafiî mezhebinde de şu bilgileri görüyoruz: Temizlenmede kulla*nılan şeyin İslâm'a göre saygı gösterilecek birşey olmaması şarttır. Ekmek, kemik gibi şeylerle silinip temizlenmek caiz değildir. İslâm dini*ne göre saygı gösterilen şeylerden biri de fıkıh, hadis veya bunlara ulaşmaya yarayan gramer bilgileri, matematik, tıp, edebiyat gibi (in*sanlara yararlı) bilimlerin yazıldığı kağıttır. Fakat üzerine bu söyleni*lenler kabilinden olmayan değersiz şeylerin yazıldığı kağıt saygıdeğer değildir.

  Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan dînî yönden tuvalet kağıdını kullanmakta bir sakınca olmadığını anlıyoruz. Özellikle bir ra*hatsızlık korkusu, bulaşıcı bir hastalık endişesi bulunduğu zaman suyu hiç kullanmaksızın sadece kağıtla temizlenme gerçekleştirilebilir.

  Burada, şöyle bir yol izlemek daha güzel olur görüşündeyim: Şa*yet az önce ifade edildiği gibi hastalık endişesi varsa önce kağıt ile pislik temizlenmeli sonra tuvaletlerde su fışkırtılmak için bulunan özel aletle pisliğin çıktığı yeri ayrıca su ile temizlemelidir.

  Belki bazı kimseler bu çözümden hoşnut olmayabilirler. Zira in*sanlar arasında değer yargılan katı olanlar vardır. Fakat yaşanan haya*tın kuralları daha katı ve keskindir. İnsanların problemlerine çözüm bulmamak uygun bir davranış değildir. Üstelik dinimiz hayat dinidir. Problemlere, âdetlere, örfe, genel yararlara, insanların içinde olduğu zaruretlere bakarak çözüm aramak daha isabetli olur. Kaldı ki, üzerin*de konuştuğumuz mesele İslâm'uı-etfasrna ve itikada ilişkin bir mesele olmayıp, fer'î bir meseledir.

 • #2
  Kısaca taharet nasıl alınır yazının özeti

  Lavaboya gitmeden önce parçalar sıvamalı euzu besmele çekilmeyen sol ayakla girilmeli taharet yapılırken konuşulmamalı sağa sola bakılmamalı ihtiyacını giderdikten sonra imkan varsa peçete ile kaba temizlik alınmalı daha sonra iyice su ile temizlenmelidir su ile yıkadıktan sonra ine imkan varsa yine tuvalet kağıdı ile kalan su kurutulmalı sonra eller iyice sabunla yıkanmalıdır
  Dışarı çıkarken sağ ayakla çıkmalı ve Allah'a Şükür etme nedir.
  Benden eti gidelim ve afiyet veren Allah'a hamdolsun demelidir

  Yorum yap


  • #3
   selamün aleyküm. Bir kişi şiddetli ishal olursa ve sadece peçeteyle taharetlenirde makatında ve etrafında kazuratlar bulaşıp kurursa bu durumdayken kıldığı namazlar kabul olurmu? ben şiddetli İshaldim peçeteyle taharetlendim ama kazuratların makata ve etrafına bulaştığını biliyorum ve hissediyorum temizlediğimi biliyorum ama tam temizlediğimden emin değilim oralarda kazuratlar kurumuş gibi bir his var yapışkanlık hissi gibi bu durumda namaz kılarsam namazlarım kabul olurmu? benim için bir kolaylık varmıdır not; sürekli ishal değilim

   Yorum yap


   • #4
    Tuvaletten çıkarken elbiseye elimizden necaset bulaşmaması için ne yapabiliriz bir de elimiz taharet sırasında necis olsa onu peçete ile kurulasak sonra pantolonu çeksek pantolon pis olur mu ( el kuru )

    Yorum yap


    • #5
     Taharet alınan el zaten temiz olur avret yerine dokundu diye necis sayılmaz.
     Taharet alırken bu su ile yıkıyoruz hem taharet yeri hem de el temiz olmuş olur

     Yorum yap

     Daha önce girdiğiniz içerik kayıt edilmiştir.içeriği geri yükle yada Sil.
     Auto-Saved
     Frown :( Big Grin :D Confused :confused: Embarrassment :o Smile :) Stick Out Tongue :p Wink ;) Mad :mad: Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
     x
     Insert: Thumbnail Small Medium Large Fullsize Sil  
     x

     Resimin üzerinde gösterilecek Mesajı veriniz

     Güvenlik Kodu Grafiği Resmi Yenile

     Unconfigured Static HTML Module

     Collapse

     Static HTML Module Content
     Hazırlanıyor...
     X